Tijdelijke bewoning leegstaand Maaszicht in Grave

De komende twee jaar wordt een aantal zorglocaties van BrabantZorg in de regio verbouwd. Deze locaties worden geschikt gemaakt voor het bieden van zwaardere zorg. Begin dit jaar is onderzocht of het leegstaande Maaszicht geschikt is voor tijdelijke bewoning door cliënten van BrabantZorg. Resultaat van het onderzoek is dat Maaszicht hiervoor niet geschikt is. Om leegstand tegen te gaan zijn nu met Ad Hoc, een organisatie gespecialiseerd in leegstandsbeheer, afspraken gemaakt over tijdelijke bewoning door twaalf personen.

De reden dat Maaszicht niet wordt gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van cliënten van BrabantZorg is dat de benodigde investering te groot is. Het gebouw weer aantrekkelijk maken voor bewoning door cliënten en bovendien brandveilig conform de laatste wettelijke eisen, is erg duur. In twee niet-openbare ruimten is bovendien asbestsanering nodig wat ook kostbaar is. Goed om hierbij te melden is dat bewoners, medewerkers en bezoekers geen gezondheidsrisico’s hebben gelopen, gezien de ruimtes waar asbest is aangetroffen; alleen in de kruipruimte is zogenaamd niet hechtgebonden asbest aangetroffen. 
BrabantWonen en BrabantZorg begrijpen dat een leegstaand gebouw effect heeft op het gevoel van veiligheid voor de omwonenden en uitnodigt tot vandalisme. Om het onveilige gevoel weg te nemen is contact gelegd met Ad Hoc, een organisatie die gespecialiseerd is in leegstandsbeheer. Met deze organisatie is overeengekomen dat twaalf van hun klanten (zes stellen) in Maaszicht gaan wonen tot bekend is wat er met de locatie gaat gebeuren.
Voor de bewoners van de te verbouwen zorglocaties van BrabantZorg wordt een andere oplossing voor tijdelijke huisvesting gezocht.
Bron: persbericht Brabantzorg/Brabantwonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: