Nog 27 dagen: ICT van het CGM nog steeds niet op orde. Betalingen vertraagd.

De voorzitter van de Wijkraad Binnenstad geeft het volgende aan ons door:


Geacht College,
Een vriendelijk verzoek om uw interventie m.b.t. het volgende:
Medio april 2013 diende de wijkraad Binnenstad (+ de overige wijkraden) de jaarlijkse aanvraag voor de zgn. integratiesubsidie in. Voor 1 mei dus zoals afgesproken. In november 2013 ontvingen alle wijkraden een brief waarin u aankondigt dat onze aanvragen zijn goedgekeurd en dat de subsidie in de maand januari 2014 zal worden overgemaakt. 
Bij controle bleek dit niet te zijn gebeurd en dus mailde ik Mw. Jos Jongenelen hierover. Onderstaand treft u de mailwisseling/het antwoord van Mw. Jongenelen. Inmiddels zijn we weer enkele weken verder en er is nog steeds niets overgemaakt. Alhoewel wij een flinke steek lieten vallen met de aanvragen voor Idop, betekent dit niet dat wij ook de reguliere subsidie kunnen laten voor wat het is. Kosten voor inkt, papier en zaalhuur blijven doorgaan en de bodem van de kas is in zicht. 
Een interventie van uw kant naar de ICT afdeling kan misschien helpen?
Met vriendelijke groet,
Hester Kruizinga
Wijkraad Binnenstad Grave

P.S. Op verzoek van Hester Kruizinga is de geanonimiseerde  mail van een ambtenaar verwijderd.  Keerpunt 2010 is zoals altijd voor een open en eerlijke communicatie. Raadsleden hebben een belangrijke rol: controleren van het dagelijks bestuur. We merken steeds dat het samensmelten van drie ambtelijke organisaties toch met forse kinderziekten gepaard gaan. We krijgen voortdurend signalen erover. En we willen daar uitleg over hebben vanuit het college. We moeten dan  wel weten waar het over gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: