Nog 66 dagen: Vervang Broertjes door Rombouts en Gooi- en Vechtstreek door Veiligheidsregio Noord Oost Brabant en je weet wat Grave te wachten staat. Een grote gemeente Land van Cuijk had met de vuist op tafel kunnen slaan. Dus herindelen is zo gek nog niet!!!

Broertjes houdt vast aan schrappen ‘overbodige’ bluswagens brandweer

HILVERSUM – Het besluit om drie blusvoertuigen van de brandweer Gooi en Vechtstreek te schrappen zal niet worden teruggedraaid. Dat meldt burgemeester Pieter Broertjes, tevens voorzitter van de veiligheidsregio, na vragen hierover vanuit de SP.

De socialisten vonden het maar een vreemde gang van zaken dat het besluit al was genomen, terwijl dit nog niet in de gemeenteraad was besproken. Dat had Broertjes volgens de partij wél moeten doen. Mede daarom moest de aangekondigde uitname van drie tankautospuitwagens – in Blaricum, Weesp en Hilversum – worden teruggedraaid.

Volgens de burgervader zelf is de kwestie meer dan voldoende besproken. ‘Voor de goede orde: dit plan van 65 bladzijden beschrijft de mate waarin de brandweer in de regio kan voldoen aan de opkomsttijden, en de operationele prestaties voor de basisbrandweerzorg, zoals die zijn vastgelegd in de wet. Het dekkingsplan is eind juni 2013 vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio als bevoegd orgaan. Vlak daarna is er uitvoerig gecommuniceerd over dit dekkingsplan.’

Broertjes verwijst naar een brief van afgelopen zomer waarin staat het door het nieuwe plan de opkomst van de brandweer aanzienlijk verbetert: van 40 naar 90 procent. ‘Het dekkingsplan past in het streven naar een brandveiliger regio. Hierbij staat de verschuiving van het bestrijden van branden (repressie) naar het voorkomen van branden (preventie) centraal. Door meer interactie met burgers en organisaties gaat de brandweer werken aan een veiliger regio. Ten tweede is de raad in kennis gesteld van het nieuwe dekkingsplan middels een burgemeestersbrief op 8 juli.’

Tevens wordt het dekkingsplan expliciet meerdere keren genoemd in de programmabegroting 2014, vervolgt de burgervader. En al veel eerder: ‘Al in augustus 2008 werd bij de regionalisering van de brandweer al schriftelijk aan de raad gemeld dat ‘in repressieve dekking wordt voorzien met een afgebouwd voertuigenbestand, afbouw twee tankautospuiten en zes hulpverleningsvoertuigen’. Deze uitname past in het continue streven om de brandweer goedkoper en doelmatiger te maken. De uitname was nog niet eerder uitgevoerd omdat het dekkingsplan gebaseerd is op het concept van variabele voertuigbezetting en het traject met de OR daarover nog niet was afgerond. Dat is eind 2013 wel gebeurd.’

Broertjes moet dan ook concluderen dat het dekkingsplan voldoende is gedeeld met de gemeenteraad en dat het niet mogelijk is om de uitname van de drie ‘overbodige’ brandweervoertuigen terug te draaien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: