Nog 68 dagen: Nog meer bijscholing. Raadsledenbijeenkomst ‘Aan de slag als raadslid’ (Dordrecht) op 6 februari.

Workshop 1: Van verkiezingsbelofte naar verwezenlijken – Actief gebruik van raadsinstrumenten.

In deze praktische workshop krijgt u, door middel van een actuele casus, inzicht in de wijze waarop u uw raadsgereedschap kunt inzetten om uw verkiezingsbeloften te realiseren. Onderwerpen die aan bod komen:
  • Welke instrumenten kunt u inzetten?
  • Op welke wijze gebruikt u deze instrumenten optimaal?
  • Hoe houdt u de regie?
  • Hoe komt u tot politiek succes?
Workshopleider: Ilona Eichhorn, Debat.nl

Workshop 2: De raad en de maatschappelijke initiatieven van burgers. 
In iedere gemeente ontstaan prachtige initiatieven van actieve burgers. Waar zitten die pareltjes in uw gemeente? Wat heeft u hun als raadslid te bieden? En kunt u als raad stimuleren dat er initiatieven ontstaan rond specifieke thema’s? De workshop gaat in op de eigen praktijk van de deelnemers.

Workshopleider: Rinske van Noortwijk, GreenWish

Workshop 3: Wegwijs in de gemeentefinanciën.

Wat is de omvang en de verdeling van het Gemeentefonds? Welke inkomstenbronnen heeft de gemeente nog meer en hoe verhouden die zich tot elkaar? Ook is er aandacht voor de inkomsten die gemeenten zelf kunnen genereren en voor de specifieke uitkeringen van het Rijk. Welke invloed kunt u als raad uitoefenen op de gemeentefinanciën?

Workshopleider: Melchior Kerklaan, senior beleidsmedewerker Expertisecentrum Gemeentefinanciën, VNG


P.S. In het kader van de permanente educatie gaat de campagneleider/webmaster/fractievoorzitter ook daar nieuwe kennis opdoen en netwerken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: