Nog 51 dagen: Werf stelt Grave aansprakelijk schrijft De Gelderlander. de Telegraaf, Brabants Dagblad en Omroep Brabant.

Keerpunt 2010 was er bij toen Robert van Kessel deze prijs ontving

Curator start onderzoek naar handelwijze gemeente. Wethouder, gemeentesecretaris en oud-burgemeester als getuige. Volgens de advocaat heeft Grave onrechtmatig gehandeld. Er is nog constructief overleg mogelijk om tot een oplossing te komen.

Bron: de Gelderlander

Uit het promotiefilmpje voorafgaande aan de uitverkiezing.

‘Grave aansprakelijk voor faillissement’

De curator van de Scheepswerf Grave stelt de gemeente Grave aansprakelijk voor de schade door het faillissement van het bedrijf in 2012. De curator schrijft dat in een brief die is gestuurd aan het college en de gemeenteraad.


Bron: de Telegraaf

Trots op de bokaal

Curator scheepswerf legt claim neer bij gemeente Grave

De curator die het faillissement van de scheepwerf in Grave afhandelt houdt de gemeente verantwoordelijk voor de geleden schade. Hij wil wethouder Eric Daandels (voorheen Bernheze) en oud-burgemeester Sjoukje Haasjes (voorheen Lith) onder ede horen bij de rechtbank.
De scheepwerf in Grave ging 8 mei 2012 failliet. De werf had eerder twee grote orders binnengehaald, maar kreeg in eerste instantie geen vergunning om ze in Grave te bouwen. Later volgde alsnog toestemming, maar toen was het te laat.
Er wordt nu een onderzoek gehouden naar de handelwijze van de gemeente. Afhankelijk daarvan zal een procedure worden gestart. Het is de bedoeling dat er voor dat onderzoek getuigen worden gehoord.
Bron: Brabants Dagblad

De gemeente Grave heeft schuld aan het faillissement van de Scheepswerf Grave. 
Dat stelt de curator van het bedrijf in een brief aan het college en de gemeenteraad van Grave. De scheepswerf ging in 2012 failliet omdat er geen grotere schepen mochten worden gebouwd. Zestig medewerkers kwamen op straat te staan.
Om grotere schepen te kunnen bouwen, moest de gemeenteraad toestemming geven voor een wijziging in het bestemmingsplan. De toegestane lengte van schepen zou dan kunnen worden vergroot van 110 naar 135 meter.

Te laat besluit genomen
Die toestemming wilde de raad wel geven, maar het besluit viel te laat. Het faillissement van de scheepswerf was daardoor onvermijdelijk.

De nettoschuld van de scheepswerf wordt geschat op anderhalf miljoen euro. Volgens de curator van de scheepswerf is de gemeente daarvoor verantwoordelijk. “Er zijn voldoende gronden aanwezig voor de stelling dat uw gemeente onrechtmatig heeft gehandeld jegens de scheepswerf”, schrijft advocaat Karin Huisman namens curator Remco Michielsen.

Onder ede horen
De Raad van State oordeelde eerder dat het besluit van de gemeente onzorgvuldig was. In een onderzoek naar het faillissement wil de curator wethouder Eric Daandels en oud-burgemeester Sjoukje Haasjes onder ede horen in de rechtbank.

Bron: Omroep Brabant
Nog in bedrijf
Het zomernummer van 2013

Hoe de overheid een werf kapotmaakte

Wat zou er gebeurd zijn als deze wethouders
niet weggestuurd zouden zijn?

Nieuwe hoop voor scheepswerf Grave door BRO rapport

De gemeenteraad van Grave heeft dinsdagavond 8 mei een voorstel aangenomen om het bestemmingsplan te wijzigen waarbij de bouw van grotere schepen op Scheepswerf Grave mogelijk wordt gemaakt.

Het voorstel is gebaseerd op het BRO rapport “Ruimtelijke motivering bestemmingswijze” in opdracht van de bewindvoerder van de Scheepswerf.

De bouw van schepen langer dan 110 meter is in strijd met de regels van het ontwerp bestemmingsplan ‘Centrum Grave’. Hierdoor is de bouw van schepen met een lengte van 135 meter niet mogelijk en wordt de bedrijfsvoering van de Scheepswerf beperkt. Mede naar aanleiding van de “Ruimtelijke motivering bestemmingswijze” van BRO besloot de gemeenteraad van Grave in een extra zitting het huidige ontwerp bestemmingsplan aan te passen, zodat Scheepswerf Grave schepen van 135 meter mag bouwen.

BRO rapport “Ruimtelijke motivering bestemmingswijze”
In het ontwerp bestemmingsplan ‘Centrum Grave’ van december 2011 is bepaald dat uitsluitend schepen met een lengte van maximaal 110 meter mogen aanmeren en is een ……
Bron: website BRO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: