ARENA: Vuur en emotie in commissievergadering

Nel Schuts.
Foto: VNG

Nel Schuts.


Structuurvisie Grave
2025

GRAVE – Even de Structuurvisie 2025 voorbereiden en in de
raadsvergadering van 28 januari afhameren. Plannen voor ooit. Misschien komt er
nog eens iets van. Niets om je druk over te maken. De praktijk in de
commissievergadering Ruimte was echter totaal anders. De gemoederen liepen hoog
op.

Liefst vijf sprekers hadden zich voor dit onderwerp gemeld.
Opmerkelijk allemaal over de plannen voor het buitengebied. Velp, Escharen en
Gassel. De plannen aldaar, vaak met een jarenlange voorgeschiedenis, stuitten op
groot verzet van de inwoners. Bij Arena was vorige week aan de bel getrokken
over het buitengebied van Velp. Reden om daar de schijnwerpers op te richten.

Landgoed De Hoge Mars
Vanuit het huis van Tom
Ghijssen heb je een schitterend overzicht van de lage, lege vlakte. In de verte
de torens van Klooster en Kerkjes. De Hertogwetering, die stroomt vanaf de Raam
tot in Herpen, moet het gebied waterrijk maken, en trekt de nodige fauna aan.
Een grijze reiger trekt zich sloom, maar koninklijk op, voor een vlucht in de
ruimte. Op het wandelpad langs de wetering lopen jonge mensen met een kind,
gevolgd door twee oudere mannen, wijzend naar verre vogels. Een schitterend
gebied waar rust regeert, en de natuur zich ongehinderd kan ontwikkelen. Peter
Toonen, lid van de vroegere klankbordgroep die zich intensief met dit gebied
heeft bemoeid, haalt me uit mijn dromen: “En hier moet dan een landgoed worden
gebouwd. Een kolossaal gebouw, met 36 appartementen. Tien meter hoog. Inmiddels
is men al teruggegaan tot 12 appartementen. De destijds afgesproken doelstelling
van een open. laag en leeg gebied, waarbij de zichtlijnen van de drie torens
open moeten blijven, is blijkbaar vergeten.”

Wethouder
Daandels

Verontrust, maar ook nieuwsgierig door het verhaal van
Peter Toonen, bel ik wethouder Daandels: “We zijn verplicht om een
structuurvisie te maken. Die geeft richtlijnen om het bestemmingsplan uit te
werken. Het is niet meer dan een indicatie. Het geeft een beeld waar Grave naar
toe wil. Alles wordt uiteindelijk aan de raad voorgelegd. Wat het Landgoed
betreft, dat was nog niet klaar toen het Bestemmingsplan eind vorig jaar werd
vastgesteld. Omdat het een groter project is, net als Visio, maken we daar een
apart plan van. Het wordt een ruil tussen een Landgoed en 40 hectare
landbouwgrond, waar wij weer mooie natuur van kunnen maken.”

Peter
Toonen maakte gebruik van het spreekrecht: “Wat is er veranderd sinds 2010, dat
de gemeente 180 graden is omgeslagen? Het buitengebied Oud Velp is aangewezen
als beschermd gebied. In het Bestemmingsplan aangeduid als cultuur historisch
vlak. Het aanleggen van bomen of struiken ontneemt al het zicht op de drie
markante punten: het Klooster, het Kunstkerkje en het Capucijnerklooster. Ik
begrijp niet waarom er nu wooneenheden moeten worden gebouwd, terwijl er elders
in de gemeente, maar ook in Velp nog bouwmogelijkheden genoeg zijn. Bovendien
staat er een voormalig Klooster dat eventueel verbouwd kan worden. De overheid
wil zo weinig mogelijk nieuwe bouwplekken. Kennelijk zijn er belangen waarvan ik
de achtergrond niet ken, die zwaarder wegen dan het algemeen belang, een rustige
woonomgeving”.
Nel Schuts (Keerpunt 2010) ging er meteen op in. Zij heeft
dit project al sinds 2009 gevolgd: “Er is destijds een zienswijze ingediend door
de Klankbordgroep. Kan die zienswijze nog als zodanig worden behandeld?” Eric
Daandels gaf een uitgebreid antwoord, met weer als belangrijkste argument dat de
raad uiteindelijk ‘aan de knoppen’ draait. De beslissing neemt. “U bepaalt. Dit
plan is niet in beton gegoten, het geeft slechts een richting aan. Tijden kunnen
veranderen.”

‘Hondenhokken’
Tussendoor bracht
BVV-voorzitter Jan ten Broeke de bouw van de oorspronkelijk negen woningen in
het gebied rond de Kerk ter sprake. Van negen waren het er drie geworden.
‘Bewoners Van Velp’ voelde zich enorm in de steek gelaten door de gemeente. Ten
Broeke werd steeds bozer: “In plaats van negen woningen moeten we het doen met
drie hondenhokken”. Hij vertelde over de ontwikkelaar die niet aan zijn
verplichtingen had gedaan en de lakse houding van het gemeentebestuur. De sfeer
werd er niet beter van. Nel Schuts probeerde nog maar eens een antwoord op haar
vraag over het Landgoed te krijgen, maar kreeg hetzelfde antwoord als bij haar
eerste poging. Ze probeerde het een derde maal: “Er ligt een zienswijze van 13
mei 2009. Nauwkeurig vastgesteld door het IPG (Integraal Gebiedsproject). We
zullen die zienswijze telkens meenemen”. Als ze weer geen echt antwoord krijgt:
“Ik geef het op.”
Henri Janssen hield namens inwoners van Escharen een
vlammend betoog over het grootschalig bouwproject Hof van Esteren. Dit project
voorziet in een woningaanbod van maar liefst 70 woningen. Uit onderzoeken blijkt
dat Escharen vooral kleinschalig dient ‘in te breiden’.  De term ‘inbreiden’
deed daarmee zijn intrede in de Graafse politiek. Er werd ook nog gesproken over
de Hoeve in Gassel. Vooral door de eigenaar zelf. Uiteindelijk werd het zo’n
chaos van voorstellen, gedachten, visies, veranderingen, dat de situatie
onhandelbaar werd. Harrie de Greeff (VVD) bracht, op zijn rustige manier, de
oplossing: “Ik dring er bij alle fracties op aan hun punten en veranderingen
samen te vatten in een amendement. Op die manier komen we er samen uit”.
Opgelucht stemden alle fracties vóór.

Conclusie over het Landgoed? Ik heb
niet één persoon gehoord die er voorstander van was. Mocht het toch nog in de
Structuurvisie verschijnen, dan ga ik mee in de gedachte van Peter Toonen, dat
er belangen zijn, waarvan ik de achtergrond niet ken.

Bron: Freddy Klooté in de ARENA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: