Fractievoorzitter Keerpunt 2010: te(leurs)gesteld ja .. nee, opgelucht, blij en optimistisch.

“Het Graafse graan heeft de, vooral digitale en mediale, “H2W” orkaan doorstaan” : zei ik na afloop van de Algemene Ledenvergadering tegen het bestuur toen ik ze een bos graan overhandigde thuis in kleine kring.
Te(leurs)gesteld ja en nee

De Keerpunt 2010 “familie” is enorm teleurgesteld dat er geen gesprekken plaats hebben kunnen vinden met de belangrijkste critici. Op uitnodigingen van het bestuur om in een persoonlijke ontmoeting met elkaar in gesprek te gaan ging men niet in. Er is veel discussie ontstaan na het opstappen van enkele leden als lid. Op de  laatste Algemene Ledenvergadering liet men ook, zonder afmelding, verstek gaan. Er was totaal geen vertrouwen meer in bestuur en fractie concludeerden zowel bestuur, kopgroep en leden.
Niemand is onfeilbaar en een jonge partij loopt veel risico’s. Er is een verbetertraject op gang gekomen om de organisatie aan te passen. Lopende andere gemeentezaken vergden ook veel overleg en slokte veel tijd op.
Gelukkig is de solidariteit binnen de partij fors groter geworden!
Opgelucht
Er zijn een aantal concessies gedaan door het bestuur en de leden en er zijn besluiten genomen:
  • Er heeft een bestuursverkiezing plaatsgevonden. De voorzitter, de heer Ton van Elk de Freese, heeft zich bereid verklaard nog een jaar te blijven,  en de vergadering heeft daarmee ingestemd. Er was een groot vertrouwen om met hem als voorzitter door te gaan.
  • Op de kieslijst treft U geen namen meer aan van “buitenleden”. Dus op de kieslijst alleen maar Graafse, Esterse, Gasselse of Velpse kandidaten.
  • De inbreng van de heer Hans Satter en mevrouw Hester Kruizinga wordt herschreven op verzoek van de ALV, nu zij geen lid meer zijn is hun bijdrage ook niet meer gewenst en daarmee is verdere discussie over auteursrechten niet meer aan de orde.
  • Ben Bongaards kan doorgaan met zijn gastcolumns op mijn weblog. Hij kan er ook voor kiezen om zijn bijdragen via de nieuwe website Grave kiest te publiceren. De ALV vond dat de weblog open moet blijven staan voor afwijkende standpunten.
  • De buitenleden voelen zich absoluut geen “klapvee” en hebben terdege een positieve inbreng en zij wensen deze inbreng voort te zetten.
  • De kopgroep, de zes gekozen kandidaten, vormen nu het campagneteam.
Blij

De kieslijst werd, conform de statuten  vast gesteld waarbij er per plaats op de kieslijst werd gestemd.

Zo ziet onze kieslijst er uit na 5 stemmingen over de plaatsen 2 tot 6:


1. Jacques Leurs        (Grave; de Mars
2. Nel Schuts              Velp
3. Ben Litjens             Escharen
4. Hennie Bongers     (Grave; de Zittert
5. Theo Jaspers          (Gassel)
6. Frank Stoffer          (Grave; Estersveld)

De verdere van kandidaten invulling wordt later bekendgemaakt.

Het partijprogramma werd aangenomen met de tekstuele aanpassing waaraan nog gewerkt zal worden.
De speerpunten worden verder aangescherpt.

Onze “familie” werd uitgebreid met Bram Stoffer. Onze gelukwensen zijn meteen overgebracht door de fractievoorzitter!

Optimistisch
De fractie heeft zich weer direct op de lopende zaken gestort. Onze burgemeester pakte gisteren het signaal meteen op dat de raadsleden,  voorzitters van de tennisverenigingen, inspreekster namens Horeca Nederland en horeca Grave  afgaven dat er dringend nader overleg moet zijn. Terplekke maakte hij zijn agenda schoon en werden afspraken gemaakt met alle betrokkenen. Zo kan het dus ook!
Ook komt er nader overleg over de voortzetting van de VVV in Grave. Keerpunt 2010 gaat vanavond in de agendacommissie bepleiten om dit heikele punt dat veel deining veroorzaakt in het hele Land van Cuijk a.s. dinsdag op de raadsagenda te zetten. Er is grote onduidelijkheid hoe het verder moet. Ook een intern stuk van de nieuwe toeristische organisatie roept veel vragen op. We gaan dit stuk dat we nu pas in handen hebben aandachtig bestuderen.
Veel positieve reacties “links en rechts” steunen bestuur, fractie en leden om de ingeslagen koers, die we al meer dan 4 jaar volgen, vol te houden. “We gaan beslist op jullie stemmen. Er moet een Keerpunt in Escharen, Gassel, Grave en Velp in  2014 komen!”


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: