Arena schrijft: Graveon wil snelle herindeling Land van Cuijk

E-mailadres
‘Wij praten over een termijn van twee jaar’

GRAVE – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Graafse  ondernemersvereniging Graveon zijn spijkers met koppen geslagen. Op basis van de beleidsnota ‘Ondernemend Grave in de Regio’, geschreven door Kees-Willem van Gorkum, stelden de leden vast dat Grave gebaat is bij een snelle herindeling.
Voorzitter van Graveon Jacqueline Le Grand is er heel duidelijk over: “Door alleen het samengaan van de ambtenaren, en het ontbreken van ieder plan voor een vervolg voor herindeling, lopen de gemeenten een risico. Als je begint met de ambtenarenorganisatie, start je dus met de uitvoering van het samengaan. Dat is een beetje de wereld op zijn kop. Je moet beginnen met strategie en beleidsontwikkeling. Maar goed, het is nu eenmaal zo. We moeten nu snel doorpakken. Wat ons betreft ook samen met Boxmeer en Sint Anthonis. We doen met klem een beroep op alle gemeenten om ook de andere twee pijlers, strategie en beleidsontwikkeling, vlug te realiseren.” Le Grand doet er niet geheimzinnig over: “Wij praten over een termijn van twee jaar.” 

Jacqueline Le Grand.

Jacqueline Le Grand.
Graveon

De ondernemersvereniging, lang geleden opgericht door Jacques Leurs en Paul Bakers, kreeg in 2009 Jacqueline Le Grand als nieuwe voorzitter. De organisatie- en bestuurskundige had haar sporen al verdiend op het ministerie van Volksgezondheid. Ze was Kroonlid van de Raad van de Volksgezondheid en diende de ministers Borst en Klink. De structuur voor een ondernemersvereniging had ze snel klaar: “Graveon was oorspronkelijk een detaillistenvereniging. We hebben nu drie soorten ondernemers verzameld. De industriële ondernemers, de dienstverleners en de detaillisten. Het is een vereniging voor alle ondernemers in de gemeente Grave. Vanaf 2011 is Graveon de schakel tussen de ondernemers en de gemeente.” Over de samenwerking met de gemeente is Jacqueline Le Grand zeer te spreken: “We maken deel uit van het Economisch Platform Grave (EPG). Samen met de wethouders van Grave, ZLTO en de Industriële Kring Land van Cuijk maken we beleid, verkennen we strategieën en kijken we naar financiële mogelijkheden voor activiteiten. We zijn enorm tevreden over de samenwerking in het EPG. Daar wordt in mogelijkheden gedacht. We versterken elkaar. We kunnen daar ook alles wat binnen onze vereniging leeft inbrengen. De uiteindelijke vaststelling van onze voorstellen ligt bij de gemeenteraad. Najaar 2012 heeft Graveon de Stichting Centrummanagement opgericht en in januari 2013 is Nico Schouten als Centrummanager benoemd. Die heeft als opdracht ervoor te zorgen dat er een integraal pr- en marketinginstrument komt voor het centrum van Grave. De samenwerking tussen Graveon en de Centrummanager is uitstekend.

Toekomst

Ric Broens, bestuurslid Graveon, namens de industriële ondernemers: “Door de economische crisis hebben ondernemers elkaar nodig. Krachten moeten gebundeld worden. Daarom wordt Graveon een MKB-vereniging. Midden- en kleinbedrijf. Het is natuurlijk de bedoeling dat we dit in de nabije toekomst moeten uitbreiden met de andere ondernemersverenigingen in het Land van Cuijk. Uiteindelijk zal dit moeten uitmonden in een gezamenlijk MKB-Platform Land van Cuijk.” Broens, directeur van Advitronics Telecom BV, heeft zijn bedrijf ondergebracht in een schitterend pand op het industrieterrein ‘de Bons’: “Er valt aan de industrieterreinen in Grave nog veel te upgraden. Graveon voert samen met ondernemers, de gemeente Grave en Lier Consultancy een kwaliteitverbeterplan uit voor de bedrijventerreinen in Grave. Ook ik onderstreep het grote belang van het samenwerken in het EPG. De lijnen zijn directer en lopen sneller. Meer samenwerking in het Land van Cuijk  kan dat nog aanzienlijker verbeteren.”

Ric Broens.

Ric Broens.

Jacqueline Le Grand brengt ook de regionale samenwerking op het terrein van toerisme en recreatie ter sprake. Een nieuw platform: “We zijn daar meteen ingestapt. We beseffen dat we op die manier de belangen van de vele ondernemers in deze sector beter kunnen behartigen. De titel van de samenwerking spreekt voor zich. ‘Heerlijkheden in het Land van Cuijk’. Het is een mooi model om het hele gebied te promoten. De kracht zit in de mensen in dit gebied. Vriendelijkheid is een sterke eigenschap. Daarom wordt het gastheer/gastvrouwschap het uitgangspunt.. Met in Grave de klemtoon op het historisch karakter. Het systeem van het VVV is verlaten. Er komt een kleinschalige opleiding in deeltijd aan het ROC om de vrijwilligers om te scholen naar gastvrouwen en gastheren, die al het moois van Grave kunnen vertellen aan de vele bezoekers. Het zal nog wel een kunst worden om de oude vrijwilligershierin mee te krijgen.” 
T

Tot slot 

Le Grand vindt het jammer dat Graveon geen stem heeft gehad in het opstarten van het traject van samenvoeging. “We zijn niet bij het hoofdbesluit betrokken.” 
Naar aanleiding van vragen van de Arena over de besluiten van de ALV van Graveon, is er een persbericht verspreid. ‘Het is geen vraag meer of gemeentelijke herindeling gewenst is, dit besluit is door de gemeenteraden in het Land van Cuijk genomen’ staat er vermeld. Een misser. Zo’n besluit zal nog heel wat voeten in de aarde hebben. Of was de wens hier de vader van de gedachte?

Freddy Klooté

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: