IWAG schrijft: Nederland moet vluchtelingen voeden

Uitspraak Europees Comité voor Sociale Rechten:

uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde vreemdelingenhebben recht op:

eten, kleding en onderdak.

Wat is er gebeurd? Op 25 oktober van dit jaar heeft het Comité van de Raad van Europa dat toeziet op de naleving van mensenrechten, in een soort tussen-uitspraak, een ordemaatregel (immediate measure) getroffen in de zaak over de collectieve klacht die op verzoek van de Protestantse Kerk Nederland door de Conference of European Churches (CEC) is ingediend tegen de Nederlandse staat.


De onderliggende collectieve klacht gaat over:


uitsluiting van mensen zonder verblijfsvergunning van minimale voorzieningen zoals opvang, etenen kleding. Zo lang er nog geen besluit is genomen over de onderliggende klacht, wordt de Nederlandse Staat er nu al opgeroepen om uitvoering te geven aan deze ordemaatregel.

Commentaar IWAG: LIGT GRAVE NIET OOK IN NEDERLAND?

P.S. In het ontwerp verkiezingsprogramma willen dat Grave hier ook zijn verantwoordelijkheid neemt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: