Mijnheer de voorzitter schrijft: doorgaan met afwachten?

DINSDAG 13 AUGUSTUS 2013

Het gemeentebestuur heeft inzake de faillissementen van ontwikkelaar en bouwer van het Hart van Grave een afwachtende houding aangenomen. De curatoren zullen eerst moeten spreken. En intussen blijft het stil en gebeurt er ogenschijnlijk(?) niets. Er heerst trouwens toch rust in het stadhuis. Vanaf 16 juli zijn er ook geen B&W-besluitenlijsten. Die geven vaak ook nog wat informatie.

Nu kun je op 2 manieren afwachten:
·  Passief, je doet niets voordat duidelijk is voordat de curatoren hun uitspraak hebben gedaan. Het lijkt er op dat de gemeente, zoals gebruikelijk, deze houding aanneemt;
·   Actief; je gaat na wat er nog zou moeten gebeuren dat niet door de curatoren wordt beïnvloed. Daarnaast kun je een inschatting maken van wat gaat worden beslist en hoe je reactie daarop zal zijn. Als de uitspraak er is kun je snel reageren. Schakers en dammers zijn hierin getraind.
Ook bij het hart van Grave is er heel wat waarover al kan worden nagedacht. Aan het bouwwerk en het gebruik ervan kan de gemeente daadwerkelijk niet veel doen, maar des te meer aan de omgeving, de inrichting van de openbare ruimte.
We hebben het Binnenhof en de toren, die geen van beiden direct bij het faillissement zijn betrokken. Aan de voorbereiding kan dus gewoon worden doorgewerkt. Wel zullen de uitkomsten van het faillissement invloed hebben op de financiële mogelijkheden.
Maar er is meer. Openstaande zaken zijn nog de verkeersafwikkeling, het parkeren en de inrichting van het stadscentrum tot een aantrekkelijke verblijfsruimte voor bezoekers vanuit de eigen gemeente en van ver weg.
De verkeersafwikkeling
Hoofdwagt en Hoofschestraat kennen sinds de bouw éénrichtingsverkeer. Past dat in het verkeerscirculatieplan, dat overigens ook al knap op leeftijd is? Rekening moet daarbij worden gehouden dat de Koninginnedijk bij het Catharinahof volgens de plannen van de gemeente voor auto’s wordt afgesloten.
Parkeren
Het gemeentebestuur heeft altijd verteld dat op grond van de overeenkomst over het HvG een parkeergelegenheid voor een 70-tal (aantal uit mijn hoofd geciteerd) auto’s moest worden aangewezen. Laatstelijk werd hier de Stadhouderslaan voor aangewezen. Het gerucht gaat dat dit nadat alle lege  plekken van een blauwe lijst zijn voorzien niet meer nodig is. Klopt dat? Ik zou het vreemd vinden. Vervolgens mag je best de vraag stellen of, zoals de Rogstraat er nu bijvoorbeeld uitziet, dit nu is wat we willen. Het parkeren in de Hoofschestraat was, dacht ik, alleen bedoeld als vervanging van weggevallen parkeerplaatsen tijdens de bouw.
Markt
Hoe zit het nu met de definitieve plaats van de markt?
Aantrekkelijke binnenstad
Als de belangrijkste functie van het winkelcentrum blijft dat er auto’s een plekje kunnen vinden hoeven we ons niet zo druk te maken over inrichting met aantrekkelijke bestrating en meubilair. Maar dat is niet mijn idee.
Praktische zaken
Er zijn ook nog praktische zaken. De regenwaterafvoer van het HVG moet nog op de gemeentelijke riolering worden aangesloten. Daarbij ben ik er vrijwel zeker van dat tijdens de bouw rioolaansluitingen in de Hoofschestraat en de hoofdwagt zijn beschadigd.
Zo is er nog wel meer en al die onderwerpen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ook is hierbij inbreng van ondernemers en bewoners belangrijk.
Kortom: hoog tijd om actief te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: