Schuttevaer schrijft over verhoging Maaspeil

Verhoging Maaspeil tussen
Sambeek en Grave
Rijkswaterstaat verhoogt 15 juli het Maaspeil
bij stuw Grave met de laatste 15 centimeter in het kader van de Maaswerken.
Deze Maaspeilverhoging, ook wel peilopzet genoemd, is noodzakelijk om
verdroging te voorkomen als gevolg van de verdieping van de Maas. En om
voldoende diepgang te houden voor de binnenvaartschepen.
Na de peilopzet is in normale en droge perioden
de waterstand in het stuwpand Grave (de Maas tussen stuw Sambeek en stuw Grave)
en in het Maas-Waalkanaal hoger dan vóór 15 juli het geval was. Bij hogere
waterafvoeren (vanaf 900 m3/s) is er geen sprake meer van peilopzet. Dan is het
effect van de verdieping van de Maas goed merkbaar en is de waterstand juist
lager dan voorheen. Daarmee zijn de woonkernen langs de Maas beter beschermd
tegen hoogwater.
Verdieping
Rijkswaterstaat werkt
in het programma
Maaswerken
 onder meer aan de verbetering van de
hoogwaterbescherming langs de Maas. Een van de maatregelen is het verdiepen van
het zomerbed van de Maas. De verdieping in het stuwpand Grave (de Maas tussen
stuw Sambeek en stuw Grave) is eind maart 2013 afgerond. Daardoor is er bij een
hoge waterafvoer een lagere waterstand dan voor de verdieping het geval was.
Totaal 30 centimeter
Door de verdieping van de Maas dalen niet alleen
de Maaswaterstanden bij hoogwatersituaties. Ook bij normale en lagere afvoeren
is de waterstand lager. Het grondwater in de omgeving zakt dan mee. Een
peilopzet van 30 centimeter is nodig om verdroging van de natuur- en
landbouwgebieden tegen te gaan en om de Maas ter hoogte van de sluizen
bevaarbaar te houden voor de beroepsvaart. Eerder werd al in twee fasen
15 centimeter peilopzet doorgevoerd. Op 15 juli komt daar de laatste
15 centimeter bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: