Jaarvergadering Keerpunt 2010. Inbreng fractievoorzitter agendapunt jaaroverzicht fractie 2012.

Kwestie
van ervoor gaan.
 
In de eucharistieviering van afgelopen zondag in de Sint Elisabeth, waarin een Braziliaanse Carmeliet voorging, stond dit als kopje op het voorblad van het misboekje.
In
elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt, trekt door de straten en
zegt: Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft schudden wij tegen
u af. Maar weet dit wel: het Rijk Gods is nabij…..
Met dit toepasselijk citaat uit Lucas 10 wil
ik mijn terugblik op 2012 beginnen. Bij het CDA was het gebruikelijk om met een
bijbeltekst jaarvergaderingen te beginnen. Mijn roots liggen daar. Vandaar.
Ervoor
gaan.
Een terugblik over het jaar 2012.
Januari.
In januari zei de burgemeester heel dapper dat
ze aangifte zou doen tegen mij omdat ik vertrouwelijke informatie had gelekt
naar Frank Houtappels van de Gelderlander. Het enige dat ik openbaar had
gemaakt was dat GBB uitstel wilde van de beslissing om de samenwerking te
beëindigen . De datum 1 februari had ik met opzet naar buiten gebracht om de
discussie in de raad over integriteit en geheimhouding op de agenda te krijgen.
Na overleg met de politie en O.M.  besloot ze vier dagen later al geen
aangifte te doen. Het bewuste stuk lag open en bloot in de kamer van de
griffier met alleen maar een stempel vertrouwelijk er op.
De Gelderlander schreef in  een groot
interview in de zaterdageditie de kop: ‘Schrijf maar op, zei hij “L-E-U-R-S”  Zes keer gingen de anoniemen hem voor.  ‘Ik ga de burgemeester niet
aanvallen. Ik zeg niet dat de journalist me verkeerd geciteerd heeft. En ik ga
ook geen excuusbrief schrijven.’
In een commentaar schreef de krant:
Meerdere raadsleden zeggen zich voor schut
gezet te voelen door Leurs. Dat is geheimtaal voor: wij hadden hetzelfde willen
doen. Sommigen zeggen: Leurs loopt op het randje. Inderdaad. En op randjes
lopen kan gevaarlijk zijn. Maar dan ook alleen maar als je je evenwicht niet
onder controle hebt of een blinddoek draagt.

          De provincie moest het bericht dan Sjoukje Haasjes wel eens langer 
       in  Grave kan blijven rectificeren. We vonden het goed dat ze de klus, 
       herindeling, af kon maken.

Ervoor
gaan.

         Onze motie: “Uitbreiding Excessenregeling welstandsnota i.v.m. 
        tegengaan van verpaupering.” werd aangenomen.  
    
        Samenvatting:
        

       Wij stellen voor om de excessenregeling in de welstandsnota zodanig 
       uit te breiden, dat ook verpauperde panden kunnen worden beschouwd 
       als “in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand”. Op 
       die manier ontstaat er een mogelijkheid om handhavend op te treden 
       als een pand zodanig is verpauperd dat de situatie beschouwd moet 
       worden als een welstandsexces. De eigenaar kan dan verplicht worden 
       om voorzieningen te treffen zodat die strijdigheid wordt opgeheven.
De eerste helft van 2012 
We vochten tevergeefs
voor het behoud van de Scheepswerf. We hebben hier een forse kater aan over
gehouden. Op de website is alles nog eens terug te zien. De Telegraaf kwam er onlangs nog op terug. Elsevier komt deze zomer ook met een terugblik en graaft dieper.

In het zomernummer schrijft Elsevier: 
Grave: hoe de overheid een scheepswerf kapotmaakte.

                              Het blad ligt morgen in de winkels. 

          April/mei 


        Alle wijkraden weigeren het convenant Wijk- en Dorpsraden te 
       ondertekenen (dorpsraden tekenden wel). De gemeenteraad keurde 
       de notitie Wijk- en Dorpsraden wel goed omdat men van mening 
       was dat “dit niets te maken had met het convenant”. 
       De wethouder presteerde het om tijdens de raadsvergadering te 
       melden dat het, citaat:
        “niets uitmaakt of de wijkraden tekenen of niet”.

        “De Groeten uit Grave” van de Wijkraad Binnenstad en 
       voorbereiding burgerinitiatief “Ondergrondse opslag afval”. 
       September 2013 op de raadsagenda 
       (als het niet weer verschoven wordt).

Juni.
Jo de Wit en Jacques Leurs zijn te zien bij
Omroep Brabant over de handhavingsactie “stoep schoonmaken”.
VNG congres in Den Haag.
Dr. Leny van Lieshout start weer een actie tegen
de Prinses Margriet.
Raad gaat niet in op verzoek van personeel om
nader overleg met de Scheepswerf.
Juli
Koen Leurs, lid Keerpunt 2010 promoveert in
Utrecht aan de Universiteit.
Rechtszaak bij Raad van State. Democratisch
Politiek Keerpunt
was een nieuw politiek avontuur van Theo Reijnen. Hero
Brinkman
zou het gaan maken. De afloop is bekend… luchtballon is doorgeprikt.
Het kostte ons griffierechten en een procesverbaal i.vm. een parkeerverbod.
Wanneer DKP aan de gemeenteraadsverkiezingen
deelneemt ontstaat er een nieuwe situatie schreef de rechter. We kunnen dan
alsnog een nieuw bezwaar indienen. Die moeite kunnen we ons waarschijnlijk besparen.
College besluit op 24 juli om overeenkomst met
Wegener op te zeggen over de wekelijkse publicaties in de Graafse Courant.
 Met in achtneming van een opzegtermijn van een half jaar. Later blijkt
dat het college de gemeentepagina niet wil onderbrengen bij de Arena. Geen
openbare aanbesteding
krijgt de Auditcommissie te horen. Het college opteert
voor publicatie met Mill en Cuijk in de Noordelijke Maasvallei vanaf 1 januari
2014
als er een ambtelijke organisatie is.
Augustus
Asielzoekersprotest op een warme zomermiddag.
Dankzij Andre van Slooten, hoofd veiligheid was het stadhuis hermetisch
afgesloten van de buitenwereld. Dankzij mijn bemiddeling mocht een woordvoerder
een brief aan de wethouder overhandigen en werd er koud water verstrekt. Grave moet
de consequenties van een AZC binnen haar Bastion van Zorg onder ogen gaan zien! Niet alleen lusten maar ook lasten.
Eindelijk valt er het besluit om
centrummanagement op te richten! 
Nu Grave op de kaart zetten!

Veel onduidelijkheid  over
Catharinahof...beheer Kultuurhuus...dubbele legeskosten...zijn een groot punt
van zorg.

          Eindelijk De Kat plannen openbaar…en nu ook Loswalplannen 
       openbaar.

Recente foto: Zoek de ligstoel van Quirijn
September
Maarten Leurs, lid Keerpunt 2010 trouwt in
Dordrecht.
Rapport Bestuurskracht Grave van de provincie
Noord Brabant  laat aan duidelijkhied niets te wensen over...snel
herindelen.

Motie van Keerpunt 2010 om problemen Ben
Litjens
op te lossen werd alleen gesteund door Frank Stoffer.
Netwerken in het Gooi…bijeenkomst  in
het Spant…samenwerken VNG...Raadslid Nu bijeenkomst.
Profielschets burgemeester aangeboden aan de
commissaris van de koningin.
Oktober.
Kerk in Velp 75 jaar in gebruik. 
Burgerinitiatief Binnenhof aangeboden door Hester en Catelijne van Wijkraad Binnenstad.

Recente foto
Hester Kruizinga spreekt weer in over het burgerinitiatief
    Binnenhof. De Wijkraad Binnenstad kan leven met het collegevoorstel van de  nieuwe muur op rooilijn en “Gasselse” platanen !
Big Brotherhuis met raadsleden…..herindelen.
 haalde ook weer de Gelderlander!
Onze  bijdrage aan de begroting heeft de
 titel Millingen aan de Maas!!!
Wil Baaijens schrijft prima artikel over
gemeentelijke herindeling in de  Gelderlander.
Harry Opsteegh overlijdt plotseling. Lang fijn
mee samengewerkt. Door CDA buiten de gemeentelijke bestuurlijke deur gezet!
Als hommage werd een fotocollectie op de site
geplaatst.
November.
15 novembertien jaar webmaster….dagelijks
berichten geplaatst!!…eerst CDA dan lijst Jacques Leurs en daarna Keerpunt 2010!
Onze algemene beschouwingen staan integraal op
de website voor reacties. We hadden bijna 60 vragen.
Keerpunt 2010 wil inzicht in de vergoedingen
van personeel van buiten..(wethouders en burgemeester) Dit loopt nog steeds!!!
Keerpunt 2010 bood het politiek bordspel
zeteldans aan aan de burgmeester.
Grave kreeg zijn canon en we deden mee aan de
Gelderlanderquiz in het Palazzo Theater.
December.
Dr. Leny van Lieshout reikt D’n Hannes uit aan
college en raad.  Nel Schuts kreeg een compliment van haar omdat het haar steeds weer lukt
fouten in aangeleverde stukken te vinden.
Politiek watcher Wil Baaijens schrijft over
het verlies van het Wisseveld dat hij begroot op 700 euro per inwoner.
 Dus ook Velpenaren, Gasselnaren en Escharenaren betalen fors mee!
De gedenksteen van Ficq komt toch op de
voorgevel van het oude stadhuis. Vooral ook door inspanningen van Keerpunt
2010, Wil  Baaijens en Rein Keereweer werd het plan om  de steen
binnen te zetten verworpen. Ons amendement werd gesteund door LPG en Trots.
De HEMA ging open. Keerpunt 2010 was hier weer
als eerste bij.
Ben Litjens al 40 jaar…Nieuw logo…en nu
ook boomkweker!
Dankzij het bijeenroepen van de  raad,
mede op ons initiatief , is parkeren bij de  Mariakapel en Lovendaalsingel
van de baan.
We verzetten ons, bij de
begrotingsbehandelingen,  tegen de coalitie om de gelden van het
jongerencentrum Off Street anders in te zetten.

Recente foto  
Jongeren willen liever Off Street openhouden dan een JOP in het Estersveld
 
Recente foto 
Wijkraad Estersveld/Esterade en buurtbewoners
Rein Keereweer won de tulband met zijn foto
van de 300.000 ste bezoeker.
We
gaan nu op naar de 500.000 in maart 2014.
Het actueel houden van de website vergt meer
uren inzet dan het raadswerk. Het komt iedere dag terug. 
Dankzij dit weblog weet en ieder waar Keerpunt
2010 voor staat en kunnen andere standpunten gelezen worden!
En dan nog dit:

Het jaar 2013 zal vooral de geschiedenisboeken ingaan omdat Keerpunt 2010 meer inbreng van anderen is gaan plaatsen op zijn weblog. Vooral het werk van onze gastcolumnist Ben Bongaards heeft veel  tongen losgemaakt. Zijn soms vlijmscherpe bijdragen worden niet door allen in dank afgenomen.


Ook de bijdragen van Freddy Kloot’e in de Arena en op www.mooiland vancuijk.nl roepen weerstand op.  Leo de Vreede houdt bestuurlijk Grave   een kritische spiegel voor.  De voorzitter van de Wijkraad Binnenstad, mevr. Hester Kruizinga, blaast sinds kort ook flink haar partijtje mee. Wil Baaijens verdiept zich continue in veel zaken en Nel Schuts beheerst het vak als geen ander. Niemand heeft zoveel dossierkennis in huis als zij. De Gelderlander en de Arena volgen ook kritisch het Graafse bestuur. Dit weblog geeft een ieder de ruimte om zijn opvattingen, reacties te ventileren. Menige reactie werd geplaatst en soms verwijderd omdat mijn normen en waarden overschreden werden.

In het boek ONGEZOUTEN van Hugo Camps las ik zojuist:

“De meeste columnisten raspen op hun manier de tijdgeest” De ware columnist? “Ik zou graag beantwoorden aan de typering van Rudi Fuchs – “een gondelier die mooi deint”. “Zelfs in de stilte van cynisme zoeken ze vaak tersluiks naar een eigenzinnig soort moralisme.”


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: