Tweede dag VNG congres.

Om 7 uur al onder de douche in een mooi landelijke Bed-en Breakfast. Ontbijten en dan per auto naar de Ijsselhallen voor dag twee. Eerst de beurs bezoeken om de lege VNG rugzak te vullen met nieuwe informatie. Dan deelnemen aan de jaarvergadering waarbij ook onze nieuwe burgemeester aanschuift. Daarna nog even de beurs bezoeken en oude bekenden ontmoeten. Zo’n congres voelt als een warm bad van bestuurders. Gisteren bestuurders uit Overijssel, Boekel, Bussum, Lelystad en ook diverse griffiers ontmoet. Als onze plaatsnaam Grave ter sprake kwam moesten we steeds uitleggen hoe het met de Graafse Scheepswerf is vergaan!

De aankomende transities/transformaties is de grootste operatie waar we de komende tijd mee te maken krijgen is ons wel duidelijk geworden. De burgers moeten daar goed over geïnformeerd  en bij betrokken worden. Dat wordt de belangrijkste klus voor de raad, college en ambtelijk apparaat. ICT moet daarvoor innovatief bij ingezet worden vinden we. Op naar Zwolle.

Mijn aantekeningen:

Tweede dag.

Mevrouw Jorritsma, voorzitter VNG.:
Veranderingen die burgers ook te wachten staan. Ieder probleemgezin alleen nog bijgestaan door een coach…Ideeenmakelaar….Zwolle…..begeleiden van burgerinitiatieven…20 keer gedaan. Uitdaging gemeente……kwaliteit overeind te houden……repaircafe….veel burgerinitiatieven….visie op de kracht van de burger…..gesprekken aan de keukentafel….lokale kennis blijft nodig….eigen regie van gemeenten…klaarstaan voor de nieuwe taken…..huishoudelijke hulp…foute plannen regering….voorbij overheid die dicteert..applaus…invloed inrichting gemeente is meer dan ooit….meer op afstand …..stuurmanskunst meer dan ooit nodig…in partnership werken…met bedrijven en burgers….maatschappelijke beursvloer…75 gemeenten doen dit al…….vrijwilligersbeurs….in 2018…beroep op burgerkracht...gemeenteambtenaar van de toekomst….midden in de samenleving…werkt thuis..bij bedrijf of instelling…regelgeving…kost veel energie en tijd en middelen…rijk maakt er een Mac Donalds van…wordt nooit een Librije….minder voldongen feiten…geen decentralisatie zonder partnership…..resolutie….zorgakkoord…besproken in algemene ledenvergadering ..zoeken naar antwoorden werpt vruchten af..straks besluiten nemen.
Minister Plasterk.
Grootste verandering sinds lange tijd….
Grote rol in sociale domein…burgers duwtje in de rug…taak..gemeente…ontschot budget…..minder structureel geld …overgeven mand met stokjes aan gemeenten…in goede stemming doen…veel verwacht van samenwerkingsverbanden….onderzoek financiele middelen…gemeenschappelijke taken….gemeenten…BESTUURSKRACHT.

Kaart jeugdzorg…goede samenwerking..tweede spoor….gemeentelijke herindeling….10 % per jaar….Groningen indeling hele provincie…brief naar raden…herindeling moetvan onder op komen…hak knoop maar doen….financiele prikkels bij herindeling meer inzetten.KING speelt grote rol in…burgerparticipatie….omzetten in overheidsparticipatie in burgerinitiatieven..gemeenten aan de bak bij decentralisaties..vertrouwen in de overheid…geluisterd naar de zorgen…aanbod…..gemeenschappelijke bijeenkomsten…verkenning voorziening sociaal domein….digitale overheid versnellen….u krijgt te horen waar u aan toe bent….septembercirculaire….3 decentralisaties grote impact…ook krimp veel gevolgen…wat betekent het voor politieke partijen?…wethouder ter verantwoording roepen…politiek verschil komende jaren…lokale situatie belangrijker..verkiezingen…electronisch stemmen gaat nog niet lukken.
Vice-premier Asscher.
Beeld oproepen..kind dat voor het eerst gaat fietsen zonder zijwielen..niet loslaten….opeens de hand los…ik wil dat de overheid zo functioneert…gemeente geeft zijwieltjes i.p.v. Het Rijk.

Gemeente kan rol eerste overheid prima op zich nemen. Meer overlaten aan werkgevers en werknemers….werk behouden…arbeidsmarkt verandert enorm..vragen om andere antwoorden…vergroten van mogelijkheden werknemers…bijstand…sociaal akkoord…regionaal arbeidsmarktbeleid…herstel van vertrouwen in deze crisis…kansen jongeren…jeugdwerkeloosheid bestrijden….meer stageplaatsen…600 miljoen uitgetrokken….mensen met een beperking…100.000 naar bedrijven…MKB doet mee..werkbedrijven moeten er  komen…via werkkamer…blij betrokkenheid werkgevers en gemeenten…in tijden van verandering vinden we elkaar..er hangt vernieuwing en verandering in de lucht..mensen met beperking trots tussen werknemers laten werken…vertrouwen in gemeenten in deze spannende tijd….duwtje in nek geven en zijwieltjes leveren de gemeente.
Annemarie Jorritsma.
Tweede kamerleden…vragen aan het college stellen in de raad.
Kabinet snel reageren.
Opening Anne Marie Jorritsma ledenvergadering.

Resolutie met een dringende boodschap aan het kabinet werd met grote meerderheid aangenomen. Ook  Grave, met onze burgemeester als stemgerechtigde, stemde mee.

Later de foto’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: