Meneer de Voorzitter: 2013-57 Hartkwaal van Grave

Grave is weer eens opgeschrikt.  De bouwaannemer van het project “Hart van Grave” is failliet. Is dat schokkend nieuws en is het erg?

Schokkend nieuws is dit niet. De raad heeft in 2002 tot ontwikkeling van het centrum van de oude stad besloten tegen het advies van 2 opeenvolgende colleges in. Dat was toen werd besloten het stadhuis te verplaatsen naar het Zuidoosterterrein, waar het dan nu ook staat. De reden voor de colleges om dit te ontraden was niet zozeer omdat het verplaatsen van het stadhuis zo slecht zou zijn, maar vooral omdat die colleges vonden dat de herontwikkeling van het vrijkomende terrein onverantwoord grote risico’s met zich mee zou brengen; het zou verlies opleveren. De raad besloot desondanks de sprong te wagen.
Bij voorbaat was dus bekend dat er verlies zou zijn. Nu moet iemand dat verlies dragen. De eerst aangewezen instanties zijn de gemeente als opdrachtgever en de ontwikkelaar. Nu is het nemen van verlies tegen de natuur van een projectontwikkelaar. Dus is de kans groot dat de gemeente uiteindelijk de strop moet accepteren.
De wijze waarop het project is aangepakt en de inmiddels verslechterde economische situatie hebben de situatie alleen maar verslechterd.
Na de start in 2002 heeft de eerste ontwikkelaar in 2009 de pijp aan Maarten gegeven en kon de gemeente een verlies van € 1.900.000 incasseren. Dat de ontwikkelaar (Mooiland, die ook het Zuidoosterterrein heeft ontwikkeld) er mee stopte kwam natuurlijk omdat men geen winst verwachtte. Van der Horst ontwikkeling heeft dan ook een project aangepakt dat meer risico dan kansen in zich had. Bij de behandeling van het voorstel aan de raad ging het toenmalige college uit van de gedachte dat na het slikken van de strop van € 1.9 miljoen het project voor de gemeente winst op zou leveren. Anders gezegd: de kansen lagen bij de gemeente en dan liggen de risico’s automatisch bij de ontwikkelaar.
Die ontwikkelaar probeert natuurlijk dat risico te verkleinen en daarvoor zijn 2 wegen beschikbaar. Allereerst natuurlijk door de inkomsten te verhogen en dus de appartementen en winkels zo duur mogelijk verkopen. Daarvoor zit de tijd niet mee. De tweede manier is om de kosten te verlagen en daarvoor is het nodig dat aannemers die de ontwikkelaar moet inschakelen genoegen nemen met lage prijzen en daarvoor is de huidige markt wel geschikt. Aannemers en onderaannemers zijn in de huidige markt bereid genoegen te nemen met lage prijzen om maar aan het werk te blijven. Daarmee worden grote risico’s genomen en is faillissement vaak het resultaat. Bedrijven zijn daarom ook zodanig georganiseerd dat het risico wordt gespreid en liefst naar buitenstaanders.
De huidige situatie is dan ook zodanig dat de hoofdrolspelers, de gemeente en de ontwikkelaar vd Horst (en zijn eventuele partners) in theorie buiten schot blijven. De ontwikkelaar hoeft alleen maar een nieuwe aannemer te zoeken. Dat zal niet lukken zonder dat er extra geld aan te pas komt, maar daarvoor is de afbouwgarantie beschikbaar.
Natuurlijk gaat dat niet zo makkelijk als ik het hier opschrijf. Het kost tijd en een hoop gedoe.
Of het faillissement nog invloed heeft op de ontwikkeling van de winkels weet ik niet.  Het is ervan afhankelijk in hoeverre dat onderdeel al is afgerond.
Anders is het met de openbare ruimte. In principe is dat een zaak van de gemeente. Nu heeft de gemeente een deel daarvan ondergebracht bij de ontwikkelaar en die zal het wel weer in de aanneemovereenkomst hebben opgenomen. Daarmee is het in het faillissement terecht gekomen. Daarvoor is, vrees ik, geen afbouwgarantie beschikbaar. Het kan dan ook aanleiding geven tot strijd tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Nu heb ik de indruk dat die strijd er al lang is.
Voor mij als gewone burger, die toch wel graag een vriendelijk ogend Hart van Grave wil zien, is het nog steeds een raadsel hoe en door wie de omgeving van het bouwproject wordt opgeknapt. Het is toch de bedoeling dat Grave aantrekkelijk wordt voor toeristen en andere bezoekers? Bij die hele problematiek spelen Binnenhof, toren en historisch stadhuis natuurlijk ook nog een belangrijke rol.
Zoals wel meer is de vraag hoe het is gekomen belangrijk, maar veel belangrijker is hoe het wordt opgelost. En dan is naar mijn mening de gemeente als initiatiefnemer van het project inclusief de risico’s de eerst aangewezene. Daarbij moet voorop staan dat kopers en huurders snel hun huizen in kunnen, dat de binnenstad snel wordt opgeknapt zodat bewoners en bezoekers zich er prettig voelen en het karakter van een verwaarloosd industrieterrein verdwijnt.
Het financiële gesteggel dat ongetwijfeld zal volgen moet maar even naar de achtergrond. Grave heeft een hartinfarct en dan moet worden ingegrepen. In hoeverre de verzekering betaalt zal later wel blijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: