Woorden Nel Schuts bij de installatie van onze nieuwe burgemeester.

Geachte heer en mevrouw Roolvink – Hesselink, Peter, en Eric en Anne, verdere familie – overige aanwezigen.
Samen met de heer Jacques Leurs vorm ik in de gemeenteraad de fractie KEERPUNT 2010 en bij afwezigheid van eerstgenoemde tevens fractievoorzitter, zal ik vandaag het woord tot u richten.
Heer Roolvink, hartelijk gefeliciteerd met uw benoeming tot burgemeester van Grave. Uit 38 sollicitanten bent u gekozen endoor de gemeenteraad voorgedragen om deze mooie en boeiende taak te gaan vervullen.
Zojuist heeft de beëdiging en overdracht van de ambtsketen plaats gevonden en bent u als burgemeester van de gemeente Grave geïnstalleerd.
Grave heeft daarmee een kersverse burgemeester, dat wil zeggen dat u nog niet eerder burgemeester was.
Van secretaris van de gemeente Rheden – burgemeester worden van Grave is een keerpunt in uw leven en uiteraard tevens in dat van uw echtgenote en gezin.
Qua grootte van de gemeente gaat u er niet op vooruit.
45 of nog geen 13 duizend inwoners en een gemeenteraad van 27 in plaats van 15 leden – is een groot verschil, maar om te beginnen als burgemeester wellicht om aan te raden!
De overeenkomst van Grave met Rheden is, dat onder beide plaatsen een plaats/dorp genaamd ‘Velp’ ressorteert. Het verschil is, dat wat hier bij ons wordt genoemd Velp bij Arnhemvele malen groter is en een grotere bekendheid heeft.
Ik heb vernomen, dat u – na enkele bezoeken aan Grave – dit prachtige stadje in uw hart had gesloten; het klikte meteen. Ik ben er zeker van dat u nog enthousiaster wordt als u onze mooie kerkdorpen Escharen, Gassel en Velp bezoekt en met de mensen en vele verenigingen kennismaakt.
Wij vinden het een voordeel dat u ruime ervaring heeft met regionale samenwerking.
Grave zit midden in het proces van het tot stand komen van ambtelijke samenwerking met de gemeenten Cuijk en Mill en St.Hubert.
Maar – zoals de heer van de Donk memoreerde – het Land van Cuijk is niet het einde van de wereld: komend vanuit het Gelderse zou onze fractie het toejuichen als Grave tevens zijn blik ook zou richten op nabijgelegen Gelderse gemeenten zoalsbijvoorbeeld Wijchen.
Tijdens militaire dienst bent u lid geweest van het garderegiment grenadiers. De Gen. de Bonskazerne in ons Velp moet na nieuwbouw van het Asielzoekerscentrum een nieuwe bestemming krijgen. Het is een uitdagende, mooie klus voor u om met de raad en het college daaraan invulling te geven.
En zo staan u – met ons hier nog veel klussen en taken te wachten zoals op het gebied van de decentralisatie van rijksoverheidtaken en het bevorderen van de werkgelegenheid en van toerisme en recreatie.
U bent van plan om spoedig in Grave te komen wonen en dat vinden wij – burgers van de stad en de kerkdorpen – heel plezierig.  
KEERPUNT 2010 wenst dat u en uw echtgenote zich spoedig thuis zullen voelen in Grave en dat u hier samen een goede tijdzult beleven.
Ik heb voor u een cadeautje en ik wil u vragen om dit uit te pakken.
Het is een kleine uitvoering van de vlag van de gemeente Grave met een bijbehorende wimpel met vermelding van uw naam.
Beide hebben vanaf het bekendmaken van uw voordracht tot benoeming het huis van de heer Leurs gesierd en zijn daardoor wat vaal geworden. Maar de kwaliteit van de stof garandeert dat ze nog lang mee gaan.  
Als laatste: wij hopen op een prettige en constructieve samenwerking met u in het belang van onze mooie gemeente en haar burgers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: