VNG congres: de deelcongressen en excursies waaraan Nel Schuts en Jacques Leurs deelnemen in Zwolle.

De Keerpunt 2010 raadsleden gaan traditiegetrouw weer naar het jaarlijkse tweedaagse VNG congres. We gaan daar nieuwe actuele informatie opdoen en netwerken. Het motto dit jaar is: Innovatiekracht in gemeenten op weg naar 2018. Tijdens het congres op dag twee komt    minister Plasterk naar het hol van de leeuw om zijn plannen met grotere gemeenten toe te lichten.  Ook krijgt U een fotoverslag.


De raad aan het roer: de juiste koers varen in het sociaal domein.
Het sociaal domein bevindt zich in woelige baren. Het wordt laveren om het decentralisatieschip met passagiers veilig op de plaats van bestemming te brengen. Tijdens dit deelcongres speciaal voor raadsleden ervaart u hoe het is om als kapitein aan het roer van het decentralisatieschip te staan!
Ontdekkingsreiziger Abel Tasman neemt u mee op reis en biedt u – aan de hand van zijn historische avonturen – nieuwe ervaringen en ideeën voor uw eigen praktijk. U vaart langs actualiteiten en vernieuwende voorbeelden van gemeenten en krijgt zo antwoord op vragen als: op welke manier bepaalt u, in nauwe samenwerking met de bemanning op het schip, de koers richting werk, zorg en jeugd? Wanneer is bijsturen nodig? Hoe zorgt u ervoor dat passagiers niet tussen wal en schip geraken en dat uw gemeente niet ‘het schip ingaat’? Ga mee op ontdekkingsreis!
Dit deelcongres wordt georganiseerd door het VNG Raadsledenprogramma, het VNG Programmabureau, het Actieprogramma Lokaal Bestuur en Raadslid.nu en is alleen bedoeld voor raadsleden en griffiersBetrokken bij mensen, slim georganiseerd.
Decentralisaties dagen gemeenten niet alleen uit in hun verantwoordelijkheden en budgetten, maar ook om te komen tot andere bestuurlijke werkwijzen. De zelfredzame burger en de eigen vitaliteit van de samenleving staan centraal. Dit vraagt om betrokkenheid, excellente dienstverlening in de leefwereld van mensen en om een slimme gemeenschappelijke ondersteunende bedrijfsvoering.
KING neemt u mee naar Dalfsen, de kleine buren van Zwolle. Burgemeester Han Noten inspireert u vanuit zijn ‘zien en kennen van mensen’ over de spanning van schaal, de zorgen over complexe processen en het nabij willen zijn aan zijn burgers. Hij koppelt autonomie aan samenwerking. Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer wil een begrijpelijke, toegankelijke overheid. U hoort de toelichting op zijn visie. En directeur van Buurtzorg Nederland Jos de Blok toont Buurtzorg, een werkend alternatief met zelfstandige wijkgerichte teams en een gemeenschappelijke ondersteuning. Er is voldoende ruimte voor discussie en u ontmoet uitvoerende professionals.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door KING


Zelfredzame burgers, plaag of zegen?
Impact van social media op gemeenten 
Bijna de helft van Nederland is dagelijks actief op social media netwerken. Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, weblogs, noem maar op. De inwoners van uw gemeente zijn virtueel met elkaar en vele anderen verbonden. Dat kan bewuste maar ook onbedoelde maatschappelijke impact geven. Denk maar aan ProjectX in Haren of de onrust op Twitter tijdens de brand in Moerdijk. Hoe hebt u zich voorbereidt op dit soort situaties? Weet u wat u moet doen? Hoe benut u social media? Welke kansen en bedreigingen bieden social media voor burgerparticipatie? Wat zijn de gevolgen voor uw communicatie, uw beleid en dus uw organisatie?
In dit deelcongres gaan we met elkaar aan de slag over onder andere deze onderwerpen:
– Webcare: duiding geven tijdens een crisis 
– Social media monitoring: luisteren, meepraten en opvolgen 
– Decentralisatie: Hoe bereik je zelfredzame burgers met eParticipatie?
Er is uiteraard alle ruimte om al opgedane ervaringen met elkaar te delen. Schrijf nu in voor dit deelcongres over nieuwe trends, vertaald naar de gemeentelijke bestuurspraktijk aan de hand van voorbeelden en veel interactie onder leiding van experts uit het veld met een gezonde dosis praktijkkennis.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de VNG Academie en VNG GemeenteTrainee


Economische groei en sociale innovatie met toekomstvast kabel en glasvezel.

Breedbandinternet heeft zich in tien jaar tijd ontwikkeld tot een onmisbare basisvoorziening. In iedere gemeente ligt een gegarandeerd toekomstvast kabelnetwerk, waarmee miljoenen Nederlanders dagelijks gebruikmaken van TV-, internet- en telefoniediensten. Dataverkeer over de kabelnetwerken gaat voor 97% via glasvezel en de kabelnetwerken zijn bij uitstek geschikt en toegankelijk om ook nieuwe innovatieve digitale diensten in de huiskamer te brengen. Maar hoe kunt u met behulp van state-of-the-art-infrastructuur zoals kabel en glasvezel kracht geven aan economische groei en innovatie in uw gemeente? Hoe kunnen nieuwe breedbanddiensten bijdragen aan lokale doelen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, onderwijs en start-ups? Kortom: hoe kan de gemeente breedband optimaal benutten en zodoende de kwaliteit van het leven verbeteren?
Ziggo, UPC en NLkabel nodigen u graag uit om met marktpartijen en maatschappelijke partners te spreken over breedband als innovatiemotor, ondersteund door presentaties vanuit de telecom- en dienstensector. Ook brengen we een bezoek aan het technisch hoofdkantoor van Ziggo in Zwolle. Daar maakt u kennis met de techniek achter de kabelnetwerken. We nemen een kijkje in de keuken van het Network Operation Center (NOC), de controleruimte van waaruit 24 uur per dag, 7 dagen per week meer dan 200.000 kilometer (glasvezel)kabel en tienduizenden netwerklocaties in de gaten worden gehouden. Na afloop van de presentaties en het bezoek aan het NOC is er tijd om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door NLkabelDe toekomst van de Binnenstad.

Binnensteden zijn volop in transitie. Het aantal winkels slinkt. Er is leegstand. Kleine bedrijven trekken de stad in. Waar de aantrekkelijkheid van de binnensteden de afgelopen decennia is bepaald door de detailhandel, zal het programma en decor er in de toekomst anders uit zien. Wat zijn je alternatieven om de binnenstad aantrekkelijk te houden? Wat is de betekenis van veelgehoorde termen als ‘beleveniseconomie’ of ‘de netwerksamenleving’?
Tijdens deze excursie leidt discussieleider Co Verdaas u langs nieuwe perspectieven op de binnenstad. Hij spreekt met Hans Peter Benschop van het Trendbureau Overijssel en Sjors de Vries en Judith Lekkerkerker van RUIMTEVOLK over de toekomstverkenning ‘Binnensteden’. Ook sociaal geograaf Oedzge Atzema en retail deskundige Jesse Weltevreden schuiven aan, en enkele ondernemers en burgers die actief zijn in de binnenstad. Aan de hand van voorbeelden uit Zwolle en elders denkt u na over wat een overheid kan doen, en misschien ook moet laten. Op die manier oefent u in het nadenken over de alternatieven van uw eigen binnenstad. Er is ruime gelegenheid om u in de discussie te mengen en uw concrete vragen voor te leggen.
Aantal deelnemers: maximaal 100

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: