Openbare fractievergadering KEERPUNT 2010.

Agenda openbare fractievergadering KEERPUNT 2010
maandag 27 mei 2013  –  Stadskantoor Grave 19.30 uur
1. Welkom en opening door de voorzitter Ton van Elk de Freese
2. Vaststellen van de agenda
    Afgemeld: Jacques Leurs; Rein Keereweer
   Parkeren aan de Stadhouderslaan. Gezamenlijke motie VPGrave en Keerpunt 2010.
3. Ingekomen stukken en mededelingen: brief Jo de Wit aan het bestuur
4. Verslag van de fractievergadering en actielijst van 8 april 2013
5. Stand van zaken ontwikkelingen: – bedrijf Ben Litjens
​- Prinses Margriet
6. Agendapunten commissievergadering Ruimte 28 mei en Inwoners en Bestuur   3 juni 2013                  
Ruimte
1. Burgerinitiatief de Quaylaan en Valkruid: Voorstel college: Afwegingskader aanleg parkeerplaatsen burgerinitiatieven
2. Consultatie betreffende Deltaprogramma Noord-Brabant
Inwoners en Bestuur
1. Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013 – 2016
2. Mantelzorgbeleid Land van Cuijk 2013
3. Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie van de gemeente Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert
4. Jaarrekeningen 2012 en de begrotingen 2014 van de gemeenschappelijke regelingen (volgt nog)
5. Raadsondersteuning CGM
6. Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
7. Vaststellen document Transitie Jeugdzorg
8. Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hart van Brabant
9. Kredietvoorstellen Brede Scholen
10. Het vaststellen van gewijzigde verordeningen Wet Werk en Bijstand 2013 in verband met de invoering Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (fraudewet)
7.   7 Maart 2014: Gemeenteraadsverkiezingen!!!!
8.  Wat verder ter tafel komt
   
–   datum volgende vergadering:  maandag 2 of 9 september 2013
9.   Rondvraag en sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: