Burgerinitiatief Inrichting Binnenhof weer doorgeschoven.

Archeologie onder het Hofplein

Wijkraad in Grave boos 

Voorzitter Hester Kruizinga voelt zich niet serieus genomen nu besluit over bomen en muur weer is uitgesteld.

Een beslissing over de in­richting van het Binnenhof in Grave is vorige week tijdens de ge­meenteraadsvergadering op­nieuw uitgesteld. Omdat tijdens de vergadering een groot deel van de raadsleden afwezig was (het was de derde dag binnen een week dat de raad bijeen kwam), werd er bij een stemverdeling van 5-5 geen besluit genomen. De vol­ledige fractie van VPGrave was af­wezig. De Wijkraad Binnenstad Grave is boos en voelt zich niet serieus ge­nomen. „Door het uitstel ligt de hele herinrichting van de binnenstad op zijn gat.” De wijkraad kan wel leven met het voorstel om een nieuwe muur neer te zetten en nieuwe plata­nen te planten. „In het beeldkwaliteitsplan is opgeno­men dat het historische stratenpa­troon na de bouw van Hart van Grave (woon- en winkelcomplex, red.) hersteld moet worden.”
Bron: de Gelderlander; 
meer in de papieren versie.

P.S. De VVD wil liever een “Scheereplein”. Wordt vervolgd. Keerpunt 2010 is erg benieuwd hoe het totale inrichtingsplan voor het Hart van Grave er uit komt te zien en vooral wanneer de werkzaamheden beginnen.

Woensdag is een begin gemaakt met het verwijderen van de platanen op het Hofplein. De veertien bomen moeten tijdelijk wijken voor archeologisch onderzoek voor het plan Hart van Grave.

Het is de bedoeling dat ze een nieuwe plek in de binnenstad krijgen als het Hart van Grave klaar is.
Bron: de Gelderlander; archief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: