Ben Litjens wil kapelletje Bernardus van Clairvaux aan Gaaiweg bouwen.

Bernardus van ClairvauxBinnen de familie Litjens wil Ben deze traditie hooghouden.

Ben Litjens  uit Escharen is van zins om in een bosperceel van hem aan de Gaaiweg in zijn woonplaats een kapelletje neer te zetten ter ere van de heilige Ber­nardus van Clairvaux.

De heilige is niet voor niets geko­zen. „Ik ben naar hem ver­noemd”, zegt de 66-jarige Litjens.

Maar hij zegt het met een gulle lach. De stenenhandelaar ligt al dertig jaar in de clinch over de ruimte die zijn bedrijf, voorheen een varkenshandel, inneemt. „De­ze Bernardus heeft zijn hele leven gestreden tegen onrecht”, legt broer Jan, die Litjens in juridische zin helpt, de keuze uit.

„Dat past toch prima bij mij”, rea­geert Ben Litjens.

Bernardus van Clairvaux (1190-1153) hekelde de leer van paus Abelard, maar werd in 1174 door paus Alexander III heilig ver­klaard.

Het is een goede traditie in de fa­milie Litjens om bij te dragen in de kosten van kerken en kloos­ters. De lijst die Jan Litjens op­somt, is indrukwekkend. „We hebben in de familie in de loop van de tijd kosten gemaakt voor de bouw van kloosters, kapelle­tjes, verpleeghuizen en kerken.

Zoals de kerk in Druten, in Neer en de Theresiaparochie in het Wa­­terkwartier in Nijmegen. In deze traditie wil mijn broer een kapel­letje in Escharen bouwen.”

Litjens moet nog een lange weg bewandelen om zijn plan voor el­kaar te krijgen. Het lukte hem niet om zijn voornemen op te la­ten nemen in het nieuwe bestem­mingsplan buitengebied. „Des­noods gaan we tot de Raad van State. Maar we gaan door tot ik mag bouwen.”

Bron: de Gelderlander; meer in de papieren editie!
P.S. Naschrift: Keerpunt 2010 diende een amendement in om dit mogelijk te maken. Maar omdat we in het amendement ook aandacht vroegen voor een ander idee van Ben over een militair strategisch/cultuurhistorische herinnering in het landschap haalde het kapelletje de eindstreep niet. Zelfs het CDA stemde tegen. Pas bij de stemming werd aan deze koppeling gerefereerd en verschool men zich hier achter! Jammer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: