Voorzitter Hester Kruizinga van Wijkraad Binnenstad: burgerinitiatief Binnenhof.

Spreekrecht raadsvergadering op 22 en 23 april 2013

Met het raadsvoorstel inzake de inrichting van
het Binnenhof stelt het college een alternatieve inrichting van het Binnenhof
voor en tegelijkertijd adviseert het college het burgerinitiatief af te wijzen.
Toch heeft het college ons wel begrepen; de burgers willen met het
burgerinitiatief het behoud van het
moois dat wij in de stad hebben bereiken. Met bomen, groen, en een muur,
beslotenheid, het behoud van het historische Scheerestraatje en toch passend in
de stad. Het college ziet dit kennelijk ook zo! 
En juist daarom voorzitter, voelen
wij ons enorm betutteld door de uitlatingen van sommige leden van de raad in de
commissievergadering. Voorzitter; Wij
hebben alles onderzocht, wij zijn
goed beslagen ten ijs gekomen, en hebben alle varianten gezien. Als sommige raadsleden
zich dat niet herinneren kan dat aan hun  geheugen liggen, aan te weinig lezen, nalaten vragen
te stellen, of de aandacht die afgeleid is tijdens presentaties? Een lid van de
commissie Ruimte beweerde onlangs dat er geen variant is geweest voor een open
plein van bureau Elyps. Dat is niet correct. Ik heb alle varianten de revue
zien passeren: varianten mét muur, zonder muur, stukjes muur, mét bomen, zonder
bomen, zitmuur, open plein, wél en geen parkeerplaatsen! 
Ook de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit heeft alle varianten bekeken, op papier en in situ. Afgekeurd is die
variant van een open plein, een “Scheereplein” door de commissie, het college,
een massa burgers en Graeft Voort én 9 van de 10 direct belanghebbenden. Zij en
wij hebben alle stukken goed gelezen voorafgaand aan de commissievergadering.
En als u even spit in uw archief en zelfs in de presentaties van Van der Horst
van enige jaren terug, ziet u daar ook varianten. (Kijkt u ook even de wet er
op na wie precies aan te merken zijn als direct belanghebbenden?) Enfin, tijdens
de vergadering Commissie Ruimte zijn nóg wat beweringen gedaan die niet correct
of onvolledig waren.

Ten eerste: In tegenstelling tot wat de wethouder quasi terloops beweerde: De
gemeente heeft géén verplichting om
de Platanen van de Hoofschestraat terug te plaatsen op het Binnenhof. De
gemeente heeft op haar website vóór, tijdens en na het weghalen van de Platanen
aan de Hoofschsestraat al sinds 2005 steeds weer en nooit anders gepubliceerd dan
dat de Platanen, ik citeer: “ERGENS
in het centrum een nieuwe bestemming zullen krijgen”. Controleert u mij vooral! 

Ten tweede:
De wethouder verkondigde in diezelfde commissievergadering dat hij verwacht dat
men niet onder de grens van 50 cm. zal
hoeven te graven om kastanjes te rooien en/of platanen te herplanten en dat de
Nota Archeologie dus niet van toepassing zal zijn. De commissie nam dat dat
voor waarheid aan en stelde geen verdere vragen. Nou, met deze kluit stuurt u de Wijkraad, Graeft Voort en elke Graafse
burger met gezond verstand echt niet in het riet! Want de kluiten van zowel de
kastanjes als de inmiddels flinke platanen op De Driessen zijn veel groter dan
50 cm. diep, laat staan de benodigde plantgaten
voor de platanen. Ter vergelijking; een plantgat voor een heel jong plataanboompje
moet 70cm. lang, 70cm. breed en 70cm. DIEP
zijn. De stamresten en de wortels van de 7 kastanjes kunnen niet met een zgn.
‘stobbefrees’worden behandeld maar MOETEN
uitgegraven worden als u ze gaat vervangen door 11 uit de kluiten gewassen platanen
van De Driessen met een stamdiameter van minimaal 60 en maximaal 150 cm. Een
gevelde boom laat een gat achter, letterlijk en figuurlijk. Niet alleen het
rooigat maar ook een verlies. Het verlies van 7 machtige groene longen van onze
stad van 50 jaar oud. Onmogelijk om de stamrest of oude wortels van de 7
kastanjes te laten zitten terwijl u daar 11 platanen gaat planten. Behalve te
weinig plaats voor de kluiten van de platanen, de kastanjewortels zullen gaan
rotten. De kastanjes moeten met wortel en tak en diep worden uitgeroeid! 

Ten derde:
Denkt u nog even om het oplossen van een niveauverschil van maar liefst 67 cm.
tussen Binnenhof en Hart van Grave? Dit kan invloed hebben op de hoogte van de
muur. 

Ten vierde:
Min of meer conform met wat in het raadsvoorstel staat zei de wethouder in de
commissievergadering van 16 april dat er sprake was van het “herbouwen van DE MUUR”,
maar hij voegde er tersluiks aan toe en ik citeer: “Niet helemaal zo hoog als
de huidige muur”. Voorzitter, ik kocht laatst een leuke jurk in Grave, even
later kwam ik een vriendin tegen en ze zei: “Das toevallig, ik heb precies dezelfde jurk! Alleen zitten er
andere knoopjes op, en bloemetjes in plaats van streepjes en hij is een stuk
korter!” Het zou handig zijn als de wethouder nu meedeelt hoe hoog de
muur die hetzelfde zou zijn, gaat
worden zodat de raad een goed gefundeerd
besluit kan nemen. (En de term ‘gefundeerd’ is niet eens dubbelzinnig bedoeld.)
 De hoogte van de muur is een
cruciaal onderdeel van het initiatief. Oók als de raad vergeet ernaar te
vragen horen wij dit graag wethouder. 

Ten vijfde: Dan
die vraag van 2 commissieleden en ik citeer: “Ja, laat het college gewoon ook
eens met een ander plan komen, gewoon iets geheel anders?” Voorzitter, is dat
nou niet bizar en van de hak op de tak? Ons burgerinitiatief wordt zeer breed
gedragen en dát wordt behandeld! Ik gun raadsleden hun eigen ideeën maar we
zitten hier niet om politiek voordeel
te halen, spontaan ergens anders over te brainstormen, het initiatief te
dwarsbomen en dan maar zien wat er uitkomt? De raad dient verantwoordelijkheid
te nemen en in gedachten te houden hoeveel
burgers het initiatief hebben ondertekend. De intentie van de burger prevaleert,
niet die van individuele raadsleden, linksom of rechtsom. 
Een grote groep
burgers vraagt het behoud van wat wij hadden en nog hebben. Voorzitter tot slot;
Het college heeft een zeer goede poging
gedaan om aan de wensen van de ondertekenaars van het burgerinitiatief tegemoet
te komen en meer dan dat, dit raadsvoorstel zal veel Graafse burgers dienen,
ook niet-ondertekenaars van het initiatief.
 
Ik kan moeilijk ons burgerinitiatief
zelf afschieten maar onder dit voorbehoud:   ik
betwist nog steeds dat alle kastanjes ziek of in slechte staat zijn, en er zál
een archeologische site moeten komen en de hoogte van de muur is niet
aangegeven doch cruciaal. Toch wil ik de raad vragen het advies van de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en het Raadsvoorstel van het College zwaar te
laten wegen. Het raadsvoorstel is een realistisch advies, waar alle burgers en De Stad,  –burgerinitiatief of niet-, mee gediend zijn.
Grave, 22 april 2013-04-22
H. Kruizinga
Wijkraad Binnenstad Grave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: