Scheepswerf nog steeds in het nieuws.

Omdat er weer over de werf beslist wordt zonder te spreken met de eigenaar nog even enkele links. Nel Schuts vroeg waarom er met de directeur niet is overlegd over het Waterfront! Nu wordt er zelfs al gepleit voor woningbouw op die plek!!!
In 2008 was Grave, zijn medewerkers, college enz. TROTS op hem.

Scheepswerfdirecteur Ondernemer van het Jaar.

Omroep Brabant en SBS 6 blikten beide terug op een jaar later!

Scheepswerf Grave: een jaar na de sluiting.

Ook veel andere oud-werknemers hebben werk gevonden. Vaak gaat het om tijdelijke contracten. Enkele oud-werknemers zijn nog steeds op zoek naar een baan. Zo ook Geert Ormel en Martie Nuijen. “Het is nog steeds niet te begrijpen hoe het zover heeft kunnen komen”, zegt Nuijen. “Het zal voor Geert en mij niet meevallen om een baan te vinden. We zijn vijftigers, meer hoef ik niet te zeggen.”


En dan nog dit, na navraag bij de Scheepswerf:


Uw kenmerk: Z/G/13/00904 UIT/G/13/00682 
Ons kenmerk: RK 
Betreft: Uitnodiging interview Datum: 27 maart 2013 
Geachte heer Weenink, 
Naar aanleiding van uw brief van 24 januari 2013 en in aansluiting op onze 
ontvangstbevestiging van 25 januari 2013 laten wij u weten dat wij uw verzoek 
inmiddels hebben behandeld. 
Wij zijn voornemens zijn om medewerking te verlenen aan uw initiatief voor het 
houden van individuele gesprekken met direct betrokkenen in het kader van het 
opstellen van een lange termijnvisie m.b.t. het “waterfront”. 
Ons voorstel is om tijdens een persoonlijk gesprek de voorwaarden en details t.a.v. 
een dergelijk interview te bespreken. Wij zien uw uitnodiging daarvoor met 
belangstelling tegemoet. 
Met vriendelijke groet, 
Robert van Kessel 
Directeur 
SG Shipyard 
De directeur heeft nog niets vernomen op die brief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: