Raadsvergadering: o.a. centrumplan en parkeren.


E-mailadres
Parkeren op de Loswel mag niet meer, maar volgens dit verkeersbord wel.

Parkeren op de Loswel mag niet meer, maar volgens dit verkeersbord wel.

In het Graafse stadhuis werd dinsdag 26 maart de raadsvergadering van een week eerder voortgezet. Wie aan een vluggertje dacht, kwam bedrogen uit. Het bespreken van het centrumplan en parkeren in de binnenstad nam veel tijd in beslag.

Uit de inleiding van het raadsvoorstel over parkeren: ‘Het bestemmingsplan Centrum Grave omvat het bestaande centrumgebied van de kern Grave inclusief een groot deel van de omliggende vestingwerken en de daarop gerealiseerde bebouwing. Ook is de locatie van de scheepswerf aan de noordzijde en het project Hart van Grave meegenomen’. 
Als het over het centrum gaat, wordt het kernthema van de beraadslagingen het parkeren. Beter gezegd, de strijd tussen de schaarse plekken groen versus schier eindeloze rijen blik. Er waren maar liefst negen amendementen ingediend. Burgemeester Sjoukje Haasjes had ze gelukkig al gerangschikt. LPG, VPGrave en Trots wilden de wijzigingsbevoegdheid van het college over groen, kweektuin en maatschappelijk, verwijderd hebben, zodat een eventuele verandering van parkeerplaatsen altijd de raad moet passeren. Ze doelden daarbij voornamelijk op eerdere mogelijke parkeerplaatsen als de dahliatuin, de schaatsbaan en Bekaf. Keerpunt 2010 had een soortgelijk voorstel, en trok dat bij de stemmingen in.

Bekaf.
Gekissebis ontstond over Bekaf, het terrein dat destijds door de daar wonende paters aan de gemeente was verkocht. Niet over het feit dat daar niet geparkeerd zal gaan worden. Wel over de bestemming Openbare Bijzondere Doeleinden. Toen er vanuit het college een stem klonk die het over het aanvragen van vergunningen voor bijvoorbeeld het Smartlappenfestival had, leek het of iedereen wakker schrok. Het werd welles-nietes over ontheffingsregels. Wethouder Eric Daandels: “Bekaf krijgt in het nieuwe plan juist een dubbele bescherming. Als beschermd stadsgezicht en op archeologische gronden. Voor speciale evenementen kan het college ontheffing verlenen.
‘Achterover leunen’
Een drietal onderwerpen over de connectie tussen bestemmingsplan en de scheepswerf, liet zien dat de onrust over de werf nog steeds aanwezig is. Het ging over de plaats van een hekwerk, een drijvend dok en een showroom, op het terrein van de werf. Dit alles ondersteund door drie amendementen van VPGrave, waarbij Keerpunt 2010 zich aansloot. Suzanne de Zoeten trok flink van leer tegen wethouder Daandels. “Als het over de scheepswerf gaat is er altijd gebrek aan communicatie”, beweert ze. “We zitten niet te wachten op juridische procedures, maar de wethouder leunt achterover. Er wordt niets aan de werf uitgelegd.”Theo Reijnen (Trots) nam het voor de wethouder op: “Er moet wel een verzoek liggen, met gegevens en bewijzen.” 
Nel Schuts van Keerpunt 2010 ging ook weer naar het verleden. “Ik ben al maanden verbaasd over de wethouder”, geeft ze toe. “Over zijn gebrek aan belangstelling en communicatie. Als er iets niet klopt, ga dan in gesprek.” Volgens Daandels zelf ligt de bal bij de ondernemer. “Die moet een verzoek indienen”, geeft de beleidsman aan. Dit alles over een hekwerk dat al veertig jaar op de huidige plaats staat. Volgens het kadaster is dat grond van de gemeente. Na twintig jaar is sprake van verjaring van het eigendomsrecht.
Vonken
Ook het amendement over een drijvend dok dat al meer dan dertig jaar op de scheepswerf ligt, kreeg dezelfde kemphanen tegenover elkaar. De Zoeten en Daandels kwamen er niet uit. De burgemeester moest zelfs even sussend optreden toen er wat vonkjes bij de discussie uitspatten. Het derde amendement leverde meer vraagtekens dan informatie op. Volgens VPGrave was er in 1971 een vergunning verleend voor de bouw van een showroom op de werf. Daandels antwoordde met verbazing dat in 1980 de showroom al niet meer in het bestemmingsplan was opgenomen. “Sterker nog, de showroom is helemaal niet gebouwd”, weet hij. Nel Schuts durfde deze bewering nog in twijfel te trekken, door te stellen dat de bouwvergunning er wel geweest is. Bij de stemmingen werden de drie amendementen met negen tegen en vijf voor verworpen.

Parkeerlocaties

Nadat er tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag werd gesproken over het centrumplan Grave, was het parkeren al uitgebreid aan de orde gekomen. Toch was er ook nog een apart agendapunt voor ingeruimd. Omdat eerder al commotie ontstond over mogelijke parkeerplaatsen bij de Mariakapel en de Lovendaalsingel, moesten deze avond alternatieven gevonden worden. Volgens Anja Henisch (LPG) was veel parkeernood momenteel te wijten aan de diverse bouwplaatsen. Het Hart van Grave en de vernieuwing van de Lunette. “Als straks ook Catharinahof geopend wordt komt er heel wat ruimte vrij bij Maaszicht”, denkt zij. “Er is nu overlast. Binnenkort ligt het stadje er weer mooi bij en vervalt de noodzaak van extra plaatsen in de binnenstad.” Harrie de Greeff(VVD) was het hier helemaal mee eens.VPGrave ging voor het terrein van Visio. Is op dit moment geen optie, bleek. Omdat 1 juni de afgesproken datum is om extra parkeerplaatsen voorhanden te hebben is er toch sprake van enige haast. Het college stelde een terrein aan de Stadhouderslaan voor. In de buurt van basisschool De Wegwijzer. Goed voor 71 plaatsen voor langparkeren. De hoop bij het college is dat veel ondernemers hun auto op de Stadhouderslaan zullen neerzetten. Niet iedereen in de raad kon die hoop delen.De snipperparkeerplaatsen, de plekken die hier en daar een plaatsje opleveren, maar waarvoor soms wat groen moet worden ingeleverd, zullen nog nauwkeurig bekeken worden. Niet alle aangewezen plaatsen krijgen een parkeerbestemming. Wethouder Daandels: “We moeten de parkeerproblemen ook niet overdrijven. Het is hier geen Amsterdam.” Het plan Stadhouderslaan haalde het tijdens de stemming, met negen stemmen voor en vijf tegen.

Ik ben overigens wel benieuw naar de reacties van de mensen die op 11 maart een informatieavond over parkeren bezochten. Over die avond en de reacties van de aanwezigen werd met geen woord gerept.

Freddy Klooté

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: