Planning drie vergaderingen!!

Geachte raads- en commissieleden,

Gelet op de tijd die gemoeid is met de behandeling van diverse agendapunten en de ruimte die men wil bieden voor insprekers en discussie heeft het presidium van de gemeente Grave op 16 april jl. het volgende besloten.

1. Op vrijdag 19 april 2013 wordt de vergadering van de commissie Ruimte die maandag 15 april 2013 is gestart, vervolgd.

2. De (reguliere) raadsvergadering die gepland staat voor dinsdag 23 april, begint al op maandag 22 april a.s.

3. Op dinsdag 23 april a.s. wordt de op maandag 22 april begonnen raadsvergadering voortgezet.

Al deze vergaderingen worden gehouden in het stadhuis van Grave en beginnen alle om 19.30 uur. 


Laatste loodjes Lunette


  Als dit gereed is en de snipperlocaties zijn aangelegd verwachten wij geen parkeerproblemen meer.
Maak van het parkeerterrein Arsenaal een “Mooiland/Stadhuisparkeerplaats”.
Annuleer parkeerlocatie Stadhouderslaan. 


We willen dit inbrengen in de komende raadsvergadering.
We onderzoeken nog hoe en wanneer. Wethouder Daandels moet
teruggefloten worden door een raadsmeerderheid. Hij vertelde ook onwaarheden op vragen van Nel Schuts.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: