Openbaar fractieoverleg Keerpunt

.

Agenda openbare fractievergadering KEERPUNT 2010
maandag 8 april 2013 – Stadskantoor Grave 19.30 uur

 

1.   Welkom en
opening door de voorzitter Ton van Elk de Freese

2.   Vaststellen
van de agenda

3.   Ingekomen
stukken en mededelingen:

4.   Verslag van de
fractievergadering en actielijst van 4 maart 2013

5.   Stand van
zaken ontwikkelingen: – bedrijf Ben Litjens

                                                        –
Prinses Margriet

6.   Agendapunten
commissievergadering Inwoners en Bestuur
9 april            

 en Ruimte
15 en 16 april 2013      
           

Inwoners
en Bestuur

1. Nieuwe plannen n.a.v. het
amendement jongerencentrum.

Toelichting door wethouder Adams, dhr. Menno
Rozendaal, een vertegenwoordiger van Radius en mogelijk een of twee jongeren.
Van
19.30 uur tot
20.30 uur


2. Extra budget
voteren oude handhavingszaken. Na 2 keer 35.000 euro nu weer 45.000 euro kredietaanvraag omdat we schoon door de poort willen naar het  CGM.
 

Ruimte


1. Gewijzigd vaststellen
Bestemmingsplan Buitengebied


2. Gebiedvisie bebouwingsconcentraties


3. Koersnotitie structuurvisie/
Woningbouwprogrammering/Ontwikkelingsvisie Waterfront. o.a. De Prinses Margriet weg uit de Maas en bed en breakfestboot komt in de Nieuwe Haven.

4. Amendement
aanstralen St. Elisabethkerk en historisch stadhuis


5. Algemene Verordening Ondergrondse
Infrastructuren(AVOI) wijziging Tarieventabel, behorende bij de
Legesverordening


6. Uitbreiden Excessenregeling Welstandsnota


7. Burgerinitiatief
Binnenhof


8. Het
ongegrond verklaren bezwaarschrift van B.W.A.M. Litjens

7.   7 Maart
2014: Gemeenteraadsverkiezingen!!!!

8.   Wat verder ter tafel komt:
Brede Scholenplan, Weekmarkt,Struinpad langs de Maas (initiatief Keerpunt), deelname VNG congres en Krachtig Bestuurcongres.
   

datum
volgende vergadering:  maandag 27 mei
2013 ?? Jacques is verhinderd!

 9.   Rondvraag en sluiting

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: