Industriele Kring schrijft brief over samenwerking Land van Cuijk.

Betreft:
Samenwerking Land van CuijkColleges van B. & W. in het Land van Cuijk                                                                           
Raadsfracties Gemeenten Land van Cuijk
Pers                                                                                                                                                   Boxmeer, 18 februari 2013
Zeer geachte Dames en Heren,
Met veel interesse volgen wij de
ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking, zowel ambtelijk als
bestuurlijk, binnen de vijf  gemeenten in
het Land van Cuijk. De discussie is op dit moment, mede als gevolg van het
verschijnen van het rapport ´Veerkrachtig Bestuur in Noordoost Brabant´,
bijzonder actueel.
De zogeheten commissie Huijbregts is in haar
advies klip en klaar. Op termijn zien zij één gemeente in het Land van Cuijk
ontstaan die als bestuurlijke partner in staat is een meerwaarde te leveren bij
het oppakken van regionale vraagstukken en taken in samenwerking met andere
gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provincie.  De adviescommissie ziet een sterke culturele,
sociale, economische en geografische samenhang tussen de gemeenten in het Land
van Cuijk. Ook heeft de commissie de indruk dat de inwoners en  maatschappelijke organisaties zich sterk
verbonden voelen met het gebied. De Ind.Kring vindt het wel van belang dat
locale sterktes die gemeenschappen binden zoals erfgoed, historische gebruiken
etc. worden gewaarborgd. Het Land van Cuijk is een ‘sterk merk’, stellen de
samenstellers van het rapport  terecht
vast.
Het bestuur van de Industriele Kring Land van
Cuijk en Noord Limburg onderschrijft deze aanbevelingen van harte. De stip aan
de horizon is ook voor ons:  één gemeente
in het Land van Cuijk!
Een servicegerichte en slagvaardige overheid  is  één
van de succesfactoren voor een vitale regionale economie.  Het bedrijfsleven heeft  behoefte aan  een gemeente die optreedt als een strategische
 gesprekspartner. De vraagstukken die op
gemeenten en het bedrijfsleven afkomen worden bovendien steeds complexer. Dit
vraagt om een kwalitatief hoogwaardig bestuur en dito ambtelijk apparaat .
De regio Land van Cuijk is een economisch
sterke regio met enkele internationaal aansprekende bedrijven in haar midden.
Voor deze bedrijven  – maar ook voor het
brede MKB – is het van belang dat er sprake is van een eenduidig economisch beleid.
Lokale belangen moeten ondergeschikt zijn aan regionale belangen. Dit kan
alleen wanneer vanuit één integrale visie en met een gemeenschappelijke focus gewerkt
wordt aan prioriteiten op het gebied van infrastructuur, ruimte en
onderwijs/arbeidsmarkt.  Bedrijven hebben
behoefte aan een eenduidige visie en besluitvorming, bijvoorbeeld wanneer het
gaat om het formeren van industriebeleid. 
Versnippering en onderlinge concurrentie tussen de afzonderlijke
gemeenten – waarvan thans soms sprake is – wordt hierdoor tegengegaan. Of
anders gezegd; door het bundelen van de krachten ontstaat meer economische
slagkracht.
Nu door de commissie Huijbregts wordt
aanbevolen om in Noordoost-Brabant te gaan werken met een vijftal regio’s, is
het van essentieel belang dat de gemeentebesturen in het  Land van Cuijk de daad bij het woord voegen en
het voortouw nemen. De urgentie is hoog. Kleinschalige samenwerking tussen de
ambtelijke organisaties – zoals op dit moment het uitgangspunt is – werkt sterk
 vertragend op  het proces om te komen tot het uiteindelijke
doel. Het kost extra tijd en geld. Wat ons betreft zijn dit overbodige
tussenstappen.  Het is nu tijd om door te
pakken.
Wanneer het evident is waar je uiteindelijk
wil uitkomen, is het van belang om het proces hierheen  helder te formuleren en duidelijke processtappen
vast te stellen.  In 2014 staan
gemeenteraadsverkiezingen op het programma. De vorming van één gemeentelijke
organisatie in het Land van Cuijk dient hierbij, wat het bestuur van de
Industriele King  betreft, in alle gemeenten
de belangrijkste prioriteit te zijn. Het uiteindelijk doel moet volgens ons zijn
om voor 2018 één gemeente in het Land van Cuijk te hebben gerealiseerd.
Wij gaan er van uit dat ons standpunt wordt
meegenomen tijdens de aanstaande regioconferentie over Krachtig Bestuur
Brabant. Daarnaast  spreken wij hierbij nogmaals
onze hoop en verwachting uit dat we snel kunnen spreken over de gemeente Land van
Cuijk, zodat deze regio in Brabant  en
Nederland nog steviger op de kaart  kan
worden gezet.
Hoogachtend,
Industriële Kring Land van Cuijk &
Noord-Limburg
J.M.J van Raaij
Algemeen Voorzitter
A. de Weerd                                          M.J.H.
Weemen                W. Geurts
Voorzitter afd. Boxmeer               Voorzitter afd. Cuijk       Voorzitter
afd. MIll
M. van Collenburg
Voorzitter HBTV                                                           
                                                                                                

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: