BREAKING NEWS: Ondernemingsraad en College van Burgemeester en Wethouders reageren op berichten op deze site.

Schrijven aan de raadsleden:


Hieronder treft u een tweetal teksten aan die vandaag zijn verschenen op het personeelsintranet van de gemeente Grave. U kunt in deze teksten lezen dat het college deze gaarne ter kennisname doorstuurt. Het college wisselt desgewenst graag van gedachten met u over dit onderwerp.

Tekst gepubliceerd door de Ondernemingsraad op het intranet van de gemeente Grave.

Beste collega’s,
Velen van jullie kennen wellicht de website van het raadslid Leurs. Op die site biedt de heer Leurs onder andere de mogelijkheid om columns te plaatsen. Eén van zijn vaste columnisten is de heer Ben Bongaards. In diens bijdrage van eind januari schreef hij weinig loffelijke dingen over onder meer het ambtelijk apparaat. Onlangs heeft ook de heer Klooté zijn mening over onder andere het ambtelijk apparaat ten beste gegeven. Nu zijn wij ambtenaren op feestjes en dergelijke wel vaker het doelwit van spot en minachting, maar als dat gebeurt op de website van een raadslid, in zekere zin een collega van ons, dan steekt dat. Wij hebben ons als Ondernemingsraad dan ook afgevraagd of wij op de bewuste columns zouden moeten reageren. Na ampel beraad (wij blijven wel ambtenaren) hebben wij besloten om dat niet te doen.
We hebben daar een aantal redenen voor. Op de eerste plaats ‘win’ je zo’n publiekelijk debat nooit. Op de tweede plaats gaan beide auteurs naar onze mening nergens echt over de schreef. Wat zij schrijven is weliswaar weinig vleiend voor ons, maar lasterlijk of iets dergelijks is het niet. En ten slotte moeten wij als ambtenaren een zeker incasseringsvermogen hebben; dat hoort er nu eenmaal bij. Zoals iemand onlangs zei is het niet leuk om beschuldigd te worden incompetent en volgzaam te zijn, maar dat is het lot van de ambtenarij door de eeuwen heen, en dit soort opmerkingen behoort tot de folklore van de vrijheid van meningsuiting. Onze enige verdediging is doorgaans een zekere onverstoorbaarheid, en de wetenschap dat we zo competent en gewetensvol mogelijk ons complexe werk doen.

Ondernemingsraad gemeente Grave


Reactie van het college van Burgemeester en Wethouders op het bericht van de Ondernemingsraad van de gemeente Grave, gepubliceerd op het intranet van de gemeente Grave.

“Ook het college heeft geconstateerd dat er in de geschreven media en op websites, waaronder die van ons raadslid de heer J. Leurs, met enige regelmaat artikelen en columns gepubliceerd worden waarin kritiek geuit wordt op het handelen van insprekers, bezwaarmakers, bestuurders en medewerkers van onze organisatie. Voorop staat dat het een goed recht van journalisten en columnisten is om zich uit te laten over onderwerpen die in de publieke belangstelling staan. Echter, de aan belediging grenzende uitlatingen over inwoners van onze gemeente en over medewerkers van onze organisatie vinden wij verwerpelijk. De ongefundeerde opmerkingen over en de negatieve kwalificaties van medewerkers vinden wij bovendien lafhartig omdat ambtenaren zich niet kunnen verweren tegen deze uitlatingen. Daarom begrijpen wij de opstelling van de ondernemingsraad ten volle. Als college van B&W volgen we de publieke uitlatingen van journalisten en columnisten. Als daartoe aanleiding ontstaat en als ons daarvoor de geschikte middelen ter beschikking staan zullen wij niet nalaten actie te ondernemen.Wij hebben de inhoud van het OR-bericht en onze reactie daarop ter kennis van de leden van de gemeenteraad van Grave gebracht. Wij zien hun reacties met belangstelling tegemoet.”Het college van burgemeester en wethouders.
Met vriendelijke groet, H.F.L. (Henk Ruijs)P.S. naschrift webmaster/fractievoorzitter
Jacques Leurs:


Beelden uit de laatste commissievergadering Ruimte en Wonen. Klik op de foto voor een groter formaat. 


De inspreekster mevr. van Lieshout schuift aan bij Leon Kamps bij de  bespreking  van het bestemmingsplan centrum.“Omdat we transparantie en integriteit hoog in het vaandel hebben staan publiceren we deze informatie! Carnavalsfoto’s komen daardoor met vertraging op de homepage.

Eén gedachte over “BREAKING NEWS: Ondernemingsraad en College van Burgemeester en Wethouders reageren op berichten op deze site.

 • 13 februari 2013 om 19:25
  Permalink

  "JOIN…THEM DON'T BEAT…THEM"

  Ik sluit mij aan bij: Jacques Leurs, zijn Keerpunt-2010 en het gedachtegoed,dat hij- langs de weg van zijn website- openbaar maakt aan 'de belangstellende inwoner' van Grave; daarin vindt zowel: hoor als wederhoor plaats; dat zou een goed verstaander niet moeten ontgaan.
  De ondernemingsraad zou er goed aandoen- minstens met enige regelmaat- kennis te nemen van de diverse gedachten,meningen,maar meer nog gevoelens,die er worden geuit en m.i. -naar eerlijkheid- leven onder de Graafse bevolking.

  Met enig voorstellingsvermogen zouden de Stadskantoorbewoners boosheid,verdriet en verontwaardiging over 'de handel & wandel aldaar',moeten kunnen plaatsen; is het menselijke u vreemd?

  1.Lang wachten op een antwoord van uw brief?
  2.Niet of te laat te woord worden gestaan?
  3.Pardoes brieven van de gemeente op de deurmat vinden?
  4.Onderling 'gekrakeel' over besluiten?
  5.Onvoldoende afstemming op lopende zaken?
  6.Van niets schijnen te weten?

  Stel,dat het uzelf treft en u er geen woorden voor vindt of heeft.
  Goed, dat er dan columnist(en) en briefschrijvers het voor u (willen) opnemen.
  Dat heet ook: (volks)vertegenwoordiging.

  Tenslotte:trek er uw conclusies en uw lering uit en ga met de Graafse inwoners in gesprek;daarmee bewijst u werkelijk niet alleen uzelf, maar ook de inwoners van Grave: EEN DIENST.
  voor DIENSTBAARHEID bent u namelijk aangenomen en huist u in het Stadhuis/Gemeentekantoor van onze gemeente.
  Er bestaat niet alleen: een letter van de wet,
  maar ook een geest van diezelfde wet.

  Het gaat m.i.te ver alle gemeente-ambtenaren over een kam te scheren;
  ik zeg maar zo: wie de schoen past……

  Dat de Ondernemingsraad bijval krijgt uit het College van B&W,mag geen wonder heten;
  noemen we dat geen solidariteit?
  Ook hier is het gezegde van toepassing over:
  de schoen die past…..

  Terecht,dat in deze brede politieke beweging van J.Leurs veel mensen 'onderdak' vinden; zij verwachten een keerpunt in het (politiek) klimaat van onze gemeente en onze gemeenschap; dat heet optimisme; daar is niets mis mee.

  Wellicht wilt u,Ondernemingsraad en College van B&W dit wel met ons,optimistische inwoners van Grave delen?
  *Gunt u een scheepsbouwer zijn ambities?
  *Een Noach zijn ark en zijn toeristische intenties?
  *Een Living Statue zijn Tuin-van-Heden?

  JOIN THEM DON'T BEAT THEM.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: