Raadsvragen in Boxmeer over Bezuinigingen Veiligheidsregio.

Vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex artikel
40 Rvo betreffende Bezuinigingen Veiligheidsregio Brabant Noord
16
januari 2013
Inleiding
PK
is zeer onaangenaam verrast deze week wederom uit de krant belangrijke
besluiten te moeten vernemen. Naar nu bekend is geworden is eind vorig jaar het
voorstel aan de bestuursconferentie van de veiligheidsregio Brabant Noord gedaan
om fors te bezuinigen op de brandweerzorg in de regio. Tijdens de bestuursconferentie
van 5 december, waar naast de 28 andere gemeenten ook de gemeente Boxmeer door
het college vertegenwoordigd was zijn deze harde keuzes bekrachtigd.
Om
de begroting sluitend te maken is onder andere voorgesteld de huidige formatie
van 260 fte beroepspersoneel fors te verlagen. Ook zijn een behoorlijk aantal
functies afgelopen periode al niet ingevuld en is een totale vacaturestop
afgekondigd. Het natuurlijk verloop van vrijwilligers zal niet worden
gecompenseerd. Vanwege de forse vermindering van het aantal blus en
hulpverleningsvoertuigen zijn ook minder vrijwilligers nodig. Verder worden
meldkamers samengevoegd en wordt niet meer uitgerukt bij niet geverifieerde meldingen
van automatische brandmeldsystemen. Ook worden de jeugdbrandweer en de
duikteams opgeheven en zal het aantal oefeningen sterk worden teruggebracht.
De
effecten en risico’s van deze bezuinigingen zijn door de leiding van de veiligheidsregio
Brabant Noord zelf aangemerkt als groot, niet alleen voor de medewerkers en de organisatie
maar ook voor de brandveiligheid in het algemeen. In het geval van de post
Boxmeer gaat het erom dat van de blusvoertuigen er waarschijnlijk 1 gaat
verdwijnen en dat het hulpverleningsvoertuig waarschijnlijk verplaatst wordt.
Daarmee blijft er slechts 1 blusvoertuig over. Ook voor de post Vierlingsbeek
zijn vergelijkbare bezuinigingen voorzien. Door deze harde bezuinigingen wordt het
erg lastig om de wat grotere branden te bestrijden of om bij tweezijdige
ongevallen hulp te verlenen. De vrijwillige brandweer zal in deze gevallen dan
moeten kiezen wie als eerste wordt gered. Overige slachtoffers zullen moeten
wachten op de bijstand van andere korpsen. Vraag daarbij is ook wie verantwoordelijk
wordt voor deze moeilijke keuzes. PK is van mening dat niet van vrijwilligers
kan worden gevraagd te beslissen over leven en dood als zij daarin niet
voldoende worden ondersteund en het daarbij de vraag is of van goede
brandweerzorg nog wel sprake is.
Vragen
1.    Sinds wanneer is de
burgemeester als lid van de bestuurscommissie op de hoogte van deze
voorgestelde bezuinigingen?
2.    Wat zijn de redenen waarom
de voorgestelde bezuinigingen niet al direct na de bestuursconferentie van
oktober met de gemeenteraad zijn gedeeld?
3.    Waarom is in ieder geval niet
direct na de bestuursconferentie van december waarin het besluit tot forse
bezuinigingen is genomen deze gedeeld met de gemeenteraad?
4.    Wederom moet de
gemeenteraad constateren dat zij via de krant (zoals ook vorige week bij het
niet doorgaan van het Thermaalbad in Overloon) op de hoogte wordt gesteld van
belangrijke beslissingen. Wat gaat u doen om uw raad voortaan wel vroegtijdig
en gepast te informeren over ontwikkelingen waar u al weet van heeft?
5.    Deelt u de mening dat de
effecten en risico’s van deze bezuinigingen als groot moeten worden aangemerkt,
niet alleen voor de medewerkers en de organisatie maar met name ook voor de
brandveiligheid en hulpverlening in het algemeen?
6.    Wat is de reden dat u als
verantwoordelijke voor de veiligheid in de gemeente Boxmeer heeft ingestemd met
deze forse bezuinigingen en de gevolgen hiervan voor de brandweerzorg en u daarmee
blijkbaar de gevolgen voor de veiligheid van de inwoners van de gemeente
Boxmeer accepteert?
7.    Hoe gaat u als verantwoordelijk
bestuurder zorg dragen dat de veiligheid (brand en hulpverlening)van de
inwoners die aan uw beslisbevoegdheid zijn toevertrouwd blijvend wordt geborgd?
8.    Is het überhaupt mogelijk
de taken van de veiligheidsregio in de gemeente Boxmeer goed te blijven
uitvoeren na effectuering van deze bezuinigingen? Graag een gedegen toelichting
op uw antwoord op deze vraag, onderbouwd met onderzoeken die zijn gedaan naar
de risico’s op verhoging van het aantal doden en gewonden door deze
bezuinigingen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: