Gemaal van Sasse: twee meningen.

1. Hallo Jacques,
Ik stuur deze mail na aanleiding van de gastcolumn van Ben Bongaards 
over het gemaal van Sasse.
Mocht je de naam Jan Keijzers niets zeggen dan is het goed te weten dat 
ik tot eind september 2011 DB-lid was van het Waterschap Aa en Maas.
Een van de redenen waarom ik geen DB-lid  meer ben was de gang van zaken 
rond het gemaal van Sasse. 
Dat binnen mijn portefeuille viel.
Reeds in december 2009 is er een voorbereidingskrediet gekomen voor de 
aanpak.
Vervolgens is buiten mij om de zaak opgehouden door de projectleider 
voor het project Graafse Raam met ondersteuning van o.a. de Dijkgraaf.
Mijn opvolger Peter van Dijk heeft e.a. gelukkig wel door kunnen zetten. 
Echter er is sprake van minimaal een maar waarschijnlijk twee jaar 
vertraging.
Het stuk voor het krediet vorige jaar was voor mij zelfs dat de situatie 
slechter was dan ik had aangenomen.
Verder houd ik er rekening mee dat de situatie rond het gemaal slechter 
is dan aangegeven in het stuk. Ik probeer hiervoor informatie in te winnen.
Dit is wel lastig omdat mensen terughouden zijn omdat het hun eigen 
positie kan schade.
Maar toen bekend werd dat situatie rond Keent slecht was is er een 
waakvlam contact gekomen dat indien noodzakelijk in hele korte tijd 
maatregelen genomen konden worden om het veiligheidsnivo op peil te 
brengen. Wanneer een bepaalde waterstand in limburg werd overschreden 
zouden in 3 dagen grote hoeveelheden zand etc. worden aangevoerd.
Ik weet niet of in de tussentijd voor het gemaal van Sasse zo’n 
constructie nodig is of mogelijk zelfs al is ingesteld.
In het Waterschap wordt in de uitvoering meer belang gehecht aan 
natuurontwikkeling en beekherstel dan aan echte veiligheid.
Met vriendelijke groet,
Jan Keijzers

2. A. van Hal
 26  januari 2013 16:54

Hallo,

Ik vind het jammer dat dit stuk met een enigzins negatieve toonzetting richting het waterschap is geschreven.
De primaire waterkering, waar het Gemaal van Sasse onderdeel van uit maakt, is in de huidige toetsing op veiligheid als “voldoende” beoordeeld.  

Dat het bij eventuele toekomstige hogere waterstanden mogelijk niet meer voldoet is niet vreemd te noemen voor een kunstwerk dat uit het begin van de vorige eeuw dateert. Eerder is het een groot compliment aan de toenmalige ontwerpers van het waterschap. Zij hebben met veel minder geavanceerde technieken een gemaal hebben gebouwd, ruim voor de watersnood van ’53, dat al bijna een eeuw oud is en nog steeds (net) voldoet aan de waterkeringseisen anno 2011!! 

Daarnaast moet de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Grave ook niet worden vergeten. Het Raamdal is medio jaren 80 volgebouw met een nieuwbouwwijk “De Stoof”. Deze ligt niet alleen in het Raamdal maar dit dal is tevens de traverse van de voormalige Beerse overlaat. Kortom, het is de laagste plek van het hele gebied.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat, om dit voormalige innundatie gebied droog te houden, nu meer pompcapaciteit wenselijk is. 

De moderne mens is niet meer voorbereid en ingesteld op enige wateroverlast.
Wellicht had het waterschap zich moeten verzetten tegen de nieuwbouw in “De Stoof”. 

Juridische instrumenten die dit mogelijk maken, zoals de watertoets, bestonden echter in die tijd nog niet. 
Weet u trouwens dat de norm voor wateroverlast voor woningen en bedrijven in Nederland 1/100 jaar bedraagt. De norm waaraan de waterkering moet voldoen is 1/1250 jaar. 

Het is dus helemaaal niet abnormaal dat, bij maatgevend hoogwater op de Maas, er binnendijks spraken zal zijn van wateroverlast.
Dit is in heel Nederland zo!
Inmiddels is Nederland wel “wakker” geworden en beseffen we dat het niet zo slim is om op de laagste plaatsen te bouwen. Kijk ook naar de meest recente nieuwbouw van ‘s-Hertogenbosch, “De Grootte Wielen”. De naam alleen al doet het ergste vermoeden. En ja, ook deze wijk ligt plannologisch fout als je naar overstromingsrisico kijkt. 

Er spelen vaak veel meer belangen en “water als ordenen principe” wordt door sommige belanghebbenden als prima gezien zolang dit hun belangen(€€€) maar niet raakt.
Echter terug draaien is (op de korte termijn) geen optie.
Dan wordt ook nog de term “achterstallig onderhoud” gebruikt door de columnist. 
Ik wil even in zijn herinnering brengen dat begin jaren 80 het gemaal mechanisch en elektrisch volledig gerenoveerd is door het waterschap. Toen is er al extra (permanente) pompcapaciteit bijgeplaats.
Daarnaast zijn ook aanvullende constructieve voorzieningen aan het gemaal gerealiseerd.
Naar mijn mening neemt het waterschap haar beheertaak juiste zeer serieus.
Het feit dat er tijdens de hoogwaterperiode in 1993/95 extra tijdelijke pompen zijn bijgeplaatst is klopt. Het wortd echter uit zijn verband getrokken door de columnist. 

De vaste pompen van Gemaal van Sasse hebben samen een capaciteit van ca. 25 m3/sec.
Met het tijdelijk bijplaatsen van extra mobiele pompen met een capaciteit van enkel m3 per minuut is meer symbolisch aangegeven dat het waterschap alles doet om de overlast te beperken.
Besef dat de 4 grootte vaste pompen in het gemaal Van Sasse hun werk, vrijwel onzichtbaar, onderwater doen.
Een extra mobiele pomp geeft een spectaculair beeld van en ogenschijnlijk forse waterstraal. De effectiviteit ten opzichte van de vaste pompen is echter minimaal.
Kortom, de problematiek is complexer dan door de columnist is beschreven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: