Actualiteit.

Op weg naar een Land van Cuijk.

Gastvrouwe: burgemeester van Sint Anthonis.
Griffier van Boxmeer druk in de weer.
Griffiers van Sint Anthonis, Mill en Cuijk.
De dagvoorzitter
Wethouders uit Mill en Grave.
PvdA fractievoorzitter/buutreedner Poels uit Cuijk.
Deze deelnemers zijn voor de stelling
van Jos de Graaf en Jeroen Joon:

Een grondbedrijf in 2020!!!

Deze deelnemers zijn voor de stelling:
Een grondbedrijf in 2020!!!
Nel Schuts, Hans Bos, Matt Cruijssen staan.
Oud-wethouder van Grave, Lith en Cuijk Gerard Peters
is ook actief binnen de samenwerking Noord-Oost Brabant.
Prikkelende stelling van Jos de Graaf,
CDA wethouder uit Boxmeer.
“In 2020 hebben we een Land van Cuijks
grondbedrijf”.
Kartrekkers Leefbaarheid en Zorg.
Nel Schuts en Jacques Leurs waren ook hier aanwezig.
 • Voortgang uitvoering Bestuursakkoord, college maakt de Tussenbalans op!
 • Commisievergadering Inwoners en Bestuur dinsdagavond o.l.v. nestor Piet Vollenberg.
 • Provincie weigert toestemming ligplaats Prinses Margriet.  Bron: De Gelderlander.
 • Keerpunt 2010 komt in de commissie Inwoners en Bestuur met  eigen IPOG: Integraal Plan Opgroeien in Grave. Voorstellen voor basisscholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, CJG, jeugdzorg, maatschappelijk werk, bieb, consultatiebureau, wijkzorg, VISIO school en zwembad, Katrien, Esterade, behoud Hartenaasgebouw, renovatie de Ester, Bonckert, ervaringen Brede School Velp, AZC  enz. integraal voor heel Grave aanpakken.
 • Bijdragen van Hester Kruisinga, Louis Sparidans, Harry Daudt, Wil Baaijens, Ben Bongaards, Mevrouw de Voorzitter en reactie op problematiek Gemaal van Sasse volgen later.
 • Fotoreportage Raadsconferentie Land van Cuijk in Bronlaak.
 • Inspreker  Louis Hermanussen over Afronding IPG Velp en zijn landgoed plan.
 • Reacties op bestemmingsplan Buitengebied.
 • Plan van Aanpak Centrummanagement Grave.
 • Toekomst Arsenaal.
 • Carnaval: sleuteloverdrachten, Maaszicht, carnavalsmis en optocht enz.
 • Waterfront plannen Gemeente Grave.
 • Referendumverordening opstellen.
 • Onze visie op plan Buitenruimte Catharinahof.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: