Parkeren bij Mariakapel en Lovendaalsingel van de baan.

Onze woordvoerder Nel Schuts kreeg van onze
burgemeester een knuffel voor haar eerste kleinkind Jasper.
Op de door twee raadsleden van Keerpunt 2010, raadslid Theo Reijnen van TROTS en Suzanne de Zoeten van VPGrave bijeengeroepen raadsvergadering is unaniem een motie aangenomen om af te zien van de aanleg van deze twee parkeerlocaties.
Mevr. Nel Schuts schetste hoe het zo ver is kunnen komen en had vooral kritiek op de slechte communicatie met de burgers. Was dit beter geweest dan was het college al eerder op zijn schreden terug moeten komen.

Haar bijdrage:

PARKEREN  Extra
raadsvergadering op maandag 3 december 2012Terugblik:
Inhoud raadsvoorstel 14 december 2010:

 1. Herijking/herziening van de oplossing van het parkeervraagstuk in de komende
  jaren. Dus: regelmatig rapporteren over de voortgang en waarnodig nieuwe voorstellen aan de gemeenteraad.
 2. het welslagen
  van de werkzaamheden hangt voornamelijk samen met de wijze waarop over de
  voornemens wordt gesproken met belanghebbenden.
  Opstellen van een communicatieplan
  =
  gericht op informeren en creëren van draagvlak bij de bevolking.Mijn vraag: Is er een dergelijk plan en waar in te zien?  
 3. Amendement:
  niet tot de uitvoering van het Parkeerbeleidsplan 2010-2015 besluiten,
  maar het college komt per jaarschijf met voorstellen
 4. Halfjaarlijkse
  schriftelijke rapportage aan de raad. Mijn vraag: Is dat ook gebeurd?
Oplossingsrichtingen parkeerbeleidsplan 2010/2015

Pag. 23:
Frictieparkeren: tijdelijke parkeerplaatsen
om de gevolgen van de start van diverse ruimtelijke ontwikkelingen in de
binnenstad op te vangen / bouw Hart van Grave??:  ) is vergevorderd!!!!!’


Pag. 29:
frictieparkeren:

 • Havenstaat kortparkeren: 10 plaatsen
 • Lunette: 4 lang en 11 kort parkeerplaatsen
 • Arnoud van G.weg
  stadhuis: 20 – 25 plaatsen langparkeren
 • Mariakapel: 25 lang parkeerplaatsen
         
pag. 29 Uitwerking toevoeging parkeercapaciteit
pag. 33 Alternatieve locaties:  

 • Stadhouderslaan:  50 +
 • Elftweg
  nabij kiosk Lepoutre: 100 +
 • Stoofpark:  170
DOEL 2015

 • Jan
  van Cuijkdijk  –  200 
 • Visio                   –  200 
 • Wissenveld     (9) betoncentra  200 +
 • De Klankbordgroep heeft in het eindrapport
  aangegeven voorkeursvariant en
  doelstelling 2013:  grote
  parkeerterreinen nabij de invalswegen
  en adviseert daaraan te werken.
  Klankborg groep adviseerde destijds om terreintjes frictieparkeren niet aan
  te leggen. Dit is niet in het raadsvoorstel opgenomen.
 • Commentaar
  college pag. 3) : – 25-10-2010: het
  parkeervraagstuk zal naar verwachting een aantal malen herzien-herijkt moeten
  worden; streven naar voorkeursvariant
Raadsvoorstel 24 mei 2011 Jaarschijf 2011
parkeerbeleidsplan –  krediet €
325.000,00 aanleg frictieparkeerplaatsen
Vraag door KEERPUNT
2010 gesteld:
om uitwerking, situatietekening van de geplande locaties o.a. de
Mariakapel!! Inhoudelijk is het niet
besproken
.
Vraag om
Communicatieplan en thema/infobijeenkomsten voor raad en burgers.
–      
Parkeerplaatsen
Mariakapel was 25  =  nu 42?
Informatienota Parkeren van 20 november 2010
(presidium)

Bijlage 2  ontbreekt:  informatienota 27 december 2011 inz. Stand
van zaken bij de uitvoering en verslag informatieavond publiek d.d. Keerpunt 2010 heeft bij diverse gelegenheden gepleit om van de aanleg van deze parkeerplaatsen af te zien en met Visio in overleg te gaan om tijdelijke parkeerplaatsen aan te leggen met daarbij in gedachten houden dat de stip aan de horizon is de parkeerplaats op het Visioterrein ontsloten door twee bruggen over de Raam en bij de  Hampoort. Bij de begrotingsbehandeling hebben we hier weer voor gepleit. Hopelijk komt de wethouder er met de directie van Visio tot resultaten en krijgen we in februari een voorstel om deze optie uit te werken!!! 


In de raadsledennieuwsbrief van gisteren over de samenwerking met VISIO lezen we:


Deze visie zal uitspraken omvatten over kenmerkende en belangwekkende onderwerpen voor de binnenstad zoals herstel van vestingwerken en oplossing parkeerproblematiek.


2 gedachten over “Parkeren bij Mariakapel en Lovendaalsingel van de baan.

 • 4 december 2012 om 17:00
  Permalink

  Pag. 29: frictieparkeren: Havenstaat kortparkeren 10 plaatsen
  Lunette 4 lang en 11 kort parkeerplaatsen
  Arnoud van G.weg stadhuis 20 – 25 plaatsen langparkeren
  Mariakapel 25 lang parkeerplaatsen

  Zijn deze nieuw, volgens mij bestaan ze allemaal al, en is geen oplossing. Is gewoon een melkkoe.

  Beantwoorden
 • 5 december 2012 om 15:47
  Permalink

  STEM….

  Wie…
  wil zich niet
  verweren?

  Tegen kort
  of lang
  parkeren?

  De menselijke maat
  zoveel langer
  al vergeten

  Zijn wij geen
  VOETgangers
  onze tred rechtop?

  Nu kruipen we
  -al te veel-
  in onzer heilige koe

  Het doet er
  toe:
  deze meer te laten staan

  Te voet te gaan
  of
  op 't stalen ros

  Het geeft ons
  -en ook de ander-
  zoveel meer adem.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: