Amendement op het collegevoorstel met 8 voor en 7 tegen aangenomen.

Lokale Partij Grave, Trots en Keerpunt 2010 dienden het volgende amendement in:


Wij vinden dat de jaarlijkse dodenherdenking op de Markt/Hoofdwagt moet plaatsvinden omdat de Markt/Hoofdwagt met het Historisch Stadhuis hiervoor de meest passende plaats is, met in nabijheid de Sint Elisabeth’s Kerk en de Hoofdwagt.

De aansluitende wandeling met het leggen van kransen wordt nu uitgebreid met een wandeling naar de Carillontoren, vervolgens naar de Synagoge en daarna naar de Infirmirie.

Gezien de discussie rondom de herbestemming van het historisch stadhuis, achten wij het niet verstandig om de gedenksteen van oud-burgemeester Ficq in het Historisch Stadhuis te plaatsen. Nu is het moment aangebroken om hierover een definitief besluit te nemen. We moeten voorkomen dat op (korte) termijn weer een ander besluit moet worden genomen.

Stellen ondergetekenden voor het besluit als volgt te wijzigen:

  • In te stemmen met plaatsing van de gedenksteen van oud-burgemeester Ficq op/voor de buitenmuur van het gerestaureerde Historische Stadhuis.
  • In te  stemmen met plaatsing van de bestaande en nieuwe gedenksteen voor gevallenen met namen inclusief oud-burgemeester Ficq op de Carillontoren.
Ondertekend door: A.M. Henisch-Hulsman, P.J. Vollenberg, D.B. Joosten, J.A. Leurs, P.Schuts-Pennings, T.H.W.A. Reijnen.

Bij de stemming kreeg het amendement ook nog de steun van de VVD-ers Hans Bos en Rob Bannink.


Standpunt Keerpunt 2010:

Keerpunt 2010 is blij met het gezamenlijk  amendement van LPG, Keerpunt 2010 en Trots om de gedenksteen van oud-burgemeester Ficq op de voorkant van het Historisch Stadhuis te plaatsen. Een ereplaats voor een moedig mens, die zijn leven gaf voor zijn idealen. Bedankt hiervoor!
Na 17 maanden valt er eindelijk een beslissing. 
Ook wij willen de gedenksteen van burgemeester Ficq tegen de voorgevel van het Historisch Stadhuis dat al in 1615 is gebouwd plaatsen.  Het is een van onze mooiste kroonjuwelen. De gedenksteen van de gevallenen kan dan op de carillontoren geplaatst worden als er op het Historisch Stadhuis geen plaats meer voor is. Evenals de nieuwe gedenksteen met 29 namen van gevallenen.
De dodenherdenking op de plek waar dit jaarlijks plaatsvond moeten we behouden. De aansluitende rondgang met kransleggingen moet dan uitgebreid worden met stil te staan bij de nieuwe gedenksteen met de 29 namen van alle gevallenen op de carillontoren. 
Vervolgens lopen we langs de synagoge en tenslotte naar de Infirmerie.  We eindigen dan in het Historisch Stadhuis voor een afsluitend kopje koffie voor alle aanwezigen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: