Gastcolumn Ben Bongaards: Eigentijdse geschiedenis in de Hamstraat

Een beeld uit mijn jeugd. Ik ben op bezoek bij
mijn oom, in de Hamstraat. Het is diep in de jaren vijftig. Ik ben een jaar of
tien. Tante Marie, zijn vrouw, was een soort suikertante. We gingen er graag
een boodschap doen. Een eindje fietsen, van Overlangel naar Grave. Dat loonde
de moeite, want je werd eens extra verwend tussen de klanten door.
Naast dat kinderuitstapje staat in mijn
geheugen gegrift, hoe krap de huisvesting was. Klein winkeltje, nog kleinere
kamer erachter en heel het huis magazijn. Ik herinner me een unheimisch gevoel.
Ik zag er, zo heb ik dat later geïnterpreteerd, de naweeën van de oorlog. Die
had een zware tol geëist aan achterstallig onderhoud. Bovendien dwong de
woningnood veel mensen op een kluitje te wonen. De Hamstraat in de vijftiger
jaren. Armoe troef…

Anno nu is de straat een juweeltje, althans als je de ogen sluit voor de
oostelijke straatwand. Het voormalige kruidenierswinkeltje is nu een van de
mooiste panden aan de westzijde. Hun latere winkel, iets verderop aan de
overzijde, was ruimer en oogde toentertijd nog niet zo gribusachtig. Ik heb het
over het pand waar je vandaag de dag met ingehouden adem aan voorbij loopt,
bang dat je een los onderdeel op je nek krijgt. Het slechtste van de zwaar
onderkomen panden in de straat. Al die 35 jaar dat ik in de straat woon, heb ik
het pand enkel zien verloederen.

Dat het pand er abominabel uitziet is één ding.
Andere facetten zijn zeker zo belangrijk aan het worden, de volksgezondheid en,
ik stipte het al aan, de gevaarzetting. Ik weet een en ander over de voorgeschiedenis
en ben me bewust van de tragiek die tot deze verkrotting heeft geleid. Die
tragiek is waarschijnlijk ook de reden dat wij als buurt er tot nu toe voor
gekozen hebben om het zoveel mogelijk niet te zien en ons gedeisd te houden.
Machteloosheid.
Het pand is van Stichting Stadsherstel, die
het aangekocht heeft om het te restaureren. Jammer enkel dat het al jaren blijft
bij mooie woorden en onduidelijke excuses. De gemeente heeft ook wat stappen
ondernomen, maar slaagt er tot nu toe niet in concrete stappen te zetten, die
meer inhouden dan een onderzoek en het aannemen van een motie van Keerpunt 2010.
Het vertrouwde beeld van de Graafse raadspolitiek. Het is echter zonneklaar een
aangelegenheid, waarvoor de gemeente op grond van haar zorgplicht heel degelijke
instrumenten kan smeden. Met een beetje moeite kan de raad regelgeving maken om
effectief te handelen. Waarom
komt het daar maar niet van? De gemeente kan
handelen, er is een acuut probleem en dus kun je alleen maar concluderen dat de
gemeente moet handelen. Al was het
alleen maar voor de veiligheid van haar burgers
Het zou toch al te grijs zijn als ook hier
straks de wal het schip moet keren. Het ‘huis’ wordt met de dag bouwvalliger en
afwachten is hier niets anders dan wachten op ongelukken, op straat of in het
pand zelf. Onlangs is er een gemeente (Stichtse Vecht) strafrechtelijk
veroordeeld vanwege het niet voldoen aan de zorgplicht, waardoor een
bromfietser om het leven kwam. Is het hier ook wachten op een ongeval en een
strafrechtelijk onderzoek, eer ons stadsbestuur in actie komt?
Overigens zijn er nog enkele andere rotte
panden in de straat. Die zijn, geloof ik niet van Stadsherstel maar zijn ook
hard toe aan een sturende en dwingende hand van de overheid. Een mooie
uitdaging om het imago van de steedse politiek wat op te kalefateren en de
bewoners van de Hamstraat te verlossen van een zorgelijke toestand. 

P.S.  Aanvulling van de webmaster: Goed Nieuws.


Uit de besluitenlijst van de raadsvergadering van j.l. dinsdag.


De motie Excessenregeling van Keerpunt 2010 wordt door het college overgenomen. 


Deze regeling biedt het college meer mogelijkheden, aldus wethouder Daandels.


Nel Schuts: “In mei hebben we deze motie al ingediend. Diverse keren hebben we gevraagd naar de STAVAZA. Keerpunt 2010 blijft de vinger aan de pols houden.” Wordt 2013 het Keerpunt voor de Hamstraat?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: