Bijdrage van de achterban. Wil Baaijens: opheffen vertrouwelijkheid

Beste Jacques en Nel.
Hoe wij dat onze kiezers duidelijk moeten
maken?
Het college met instemming van een
raadsmeerderheid weigert al jaren, op twijfelachtige gronden, aan de burgers
rekenschap af te leggen over het falen van de Publiek Private Samenwerkings-constructie met de GGB inzake
de ontwikkeling van het Wisseveld project. 
Bij een PPS-constructie kan bij
contract vastgelegd  worden welke
publieke middelen in zo’n samenwerkingsverband ingebracht worden en in hoeverre
publiek geld onder het privaat regiem zal vallen en besteed gaat worden. 
Uit de
literatuur blijkt dat controle over de besteding van gelden van deelnemende
partijen bij een PPS-constructie  zeer moeilijk
kan zijn. 
In Grave is dat in ieder geval gebleken. De regels voor
verantwoording zijn in het bedrijfsleven nou eenmaal anders (soepeler) dan bij
de overheid die werkt met gemeenschapsgeld.    Het is dan ook noodzaak dat PPS-constructies
alleen kunnen worden aangegaan als er van te voren, tenminste over het
overheidsdeel, publieke gelden dus, afspraken zijn gemaakt over een duidelijke(
en dus transparante) publieke verantwoording door een goede financiële
administratie. 
Dit is in Grave niet gebeurd. De noodzakelijke  publieke verantwoording lapt de Graafse
politiek en overheid aan hun laars. Over integriteit gesproken.
Besluiten over
besteding van publieke gelden, ook bij falen, dienen in alle openheid te worden
genomen en verantwoord. Helaas moeten we constateren dat het in Grave hier ernstig
aan schort. Ik denk dat we dat onze kiezers via de website van Keerpunt heel
goed weten duidelijk maken.
De argumentatie voor het niet opheffen van
vertrouwelijkheid op de stukken van Wisseveld, waar Leo de Vreede en Louis
Sparidans
om vroegen, is een doofpotargument en past helemaal in het politieke
klimaat van Grave.
Het is triest dat je alleen nog met een knijper op je neus
over het drama Wisseveld kan schrijven.
Gr.Wil

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: