Black Sunday: gebrekkige communicatie, gebrekkige coördinatie en gebrekkige voorbereiding (citaat Leo de Vreede): 6 voorbeelden.

1. Sluiting basisschool de Ester i.v.m. asbestverwijdering. Via de actieve informatieplicht van het College had de raad eerder op de hoogte gebracht moeten worden over de asbestproblematiek.
2. Brief Wijkraad 

WIJKRAAD
ESTERSVELD VOOR ZOVEELSTE KEER BUITEN 

SPEL GEZET DOOR DE GEMEENTE GRAVE

Het bestuur van Wijkraad Estersveld heeft
het helemaal gehad met de graafse politiek.
Al ruim 30 jaar vertegenwoordigen wij de
bewoners van het Estersveld en organiseren activiteiten voor jong en oud in
Esterade.
Na ruim 30 jaar weet de politiek nog steeds
niet wat er in het Estersveld allemaal gebeurt en leeft.
Al ruim 30 jaar proberen wij bij de
gemeente Grave als volwaardige gesprekspartner te worden gezien o.a. bij uiteenlopende
wijkaangelegenheden en proberen we de spreekbuis te zijn van de inwoners van
het Estersveld.
Al ruim 30 jaar zijn wij beleefd geweest en
hebben de vele “vergissingen” van de gemeente , door o.a.  gebrek aan goede communicatie,  geslikt en met de mantel der liefde bedekt.
Van de ruim 30 jaar, dat wij als wijkraad
actief zijn, hebben wij ruim 20 jaar Esterade beheerd.
De laatste jaren is het beheer weer in
handen van Quadrant, maar zijn wij als wijkraad nog steeds  hoofdgebruiker en actief voor jong en oud (jongerendisco,
bingo, kinderbouwweek, computermiddagen etc.).
Ondanks het veelvuldig overleg met de
gemeente de afgelopen jaren (beleidsnotitie, iDOP, groenrenovaties en
herinrichting straten, etc.) moeten wij de belangrijkste zaken in de krant
lezen.
Zo moesten we o.a. in de krant lezen, dat
Esterade van de ene dag op de andere werd opgeofferd om het multifunctionele
centrum in het nieuwe Maaszicht te kunnen realiseren. Op dat moment waren wij
nog beheerder.
Met ons is daarover op geen enkele manier gecommuniceerd.
Afgelopen week krijgen wij het
grondontwikkelingsplan voor 2013 toegestuurd. Daarin moeten we lezen, dat er op
het terrein achter Esterade huizen worden gebouwd. (Het is zelfs een zgn.
BIE-project geworden,  d.w.z. dat het een
haalbaar project  is.)
Dit is niet nieuw voor ons, maar wij waren
daar graag van op de hoogte gesteld.
In dezelfde week moeten we in de Gelderlander
lezen, dat er een jeugdhonk komt in Esterade en er toch geen huizen komen.
Voor een jeugdhonk in Esterade  zijn in de jaren 80 al plannen uitgewerkt.
Deze zijn steeds gestruikeld, omdat
Esterade een multifunctioneel gebouw is, dat  toegankelijk moet zijn voor meerdere doelgroepen.
En de jongeren willen een honk voor hen alleen.
Alweer is hierover geen overleg geweest of
hebben wij enige informatie ontvangen over de op handen zijnde plannen.
Waarschijnlijk ook niet met de huidige beheerder.
Waarvoor heb je dan nog een wijkraad nodig
vragen wij ons af. Hoe moeten wij dit aan de bewoners  uitleggen? 
Zijn wij dan nog geloofwaardig?
Wat ons betreft is de maat vol.
Via een burgerinitiatief  hebben wij ervoor gepleit, dat Esterade
behouden blijft.
Nu blijft Esterade behouden en mogen wij
straks met onze wijkgebonden activiteiten naar de brede school ? en moeten wij
plaats maken voor een niet-wijkgebonden organisatie. ?
De gemeente is eigenaar van het gebouw en
mag daar mee doen wat ze wil.
Daar willen we ook niet omheen. Maar het
gaat ons vooral om de manier waarop e.e.a. tot stand komt. Ondanks alle
afspraken in het verleden om samen
te werken, doet de gemeente het nog steeds alleen.
Wij gaan ons beraden of wij als wijkraad
nog wel op deze manier door willen gaan.
Ons vertrouwen in het gemeentebestuur van
Grave heeft (weer) een aanzienlijke deuk opgelopen.
Namens bestuur Wijkraad Estersveld,
Ria Willems / voorzitter

3. Postcommandant van de Graafse vrijwillige brandweer vreest bezuinigingen is te lezen op zijn facebook pagina.”De burgemeester weet er meer van”.


4. Wethouder Adams denkt met ducdalfs problemen Loswal op te lossen. Bij de spontane ontmoeting van het college  met Wil Baaijens en Frank Houtappels werd dit gezegd door eerder genoemde. Na de vergeten ravelijnen, het niet doorgaan van de bedriegertjes en de commotie rond de sloof nu deze “oplossing” voor het probleem rond het aanmeren van schepen.


5. Nog steeds geen duidelijkheid over plannen buitenruimte Hart van Grave. Ongewis over burgerinitiatief worden daardoor groter.


6. Bewoners Raamoevers en omgeving van der Plaatstraat krijgen uitnodiging met verkeerde datum om te reageren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: