En toen kwam de kritiek van een bekende

Weg met die 110 meter! Dat is waar de scheepswerf in Grave om vroeg. 

Vooruit dan, zei de Graafse politiek dinsdag: de dag dat de werf failliet ging. Waarom nu?

Hoe simpel kan het zijn? Er staat een getal, daar zet je een streep door­heen, en de scheeps­werf in Grave is gered.


Feest in zestig Graafse huiskamers: papa wordt niet ontslagen.

Eigenlijk is dat waar de scheeps­werf al die tijd om vroeg, zegt di­recteur Robert van Kessel nu: het schrappen van de grens van 110 meter voor de schepen die zijn be­drijf bouwt.

Of: bouwde, want Scheepswerf Grave BV is failliet. Failliet ver­klaard op de dag dat de Graafse ge­meenteraad kwam met De Oplos­sing. Waardoor de scheepswerf (of: de opvolger, bij een eventuele doorstart) gewoon schepen van 135 meter mag bouwen. Het enige waar in de wereld van de cruise­vaart vraag naar schijnt te zijn.

De vraag die dinsdag in de politiek een paar keer werd gesteld, is: waarom kwam de gemeente niet eerder met deze op het oog simpe­le oplossing?

De kans is namelijk groot dat het nu te laat is, zegt Van Kessel. Van de tekenkamer is nog een rendabel bedrijf te maken. Voor de bank­werkers is dat maar de vraag.

Het middelpunt van de discussie over de werf was de grens van 110 meter, in het zogenoemde bestem­mingsplan. Een grens die er niet eerder stond, maar door de ge­meente werd opgenomen. Van Kessel zegt dat hij daar altijd tegen heeft gestreden, maar dat Grave niet wilde meewerken.

In ieder geval wilde Grave dat wel na een onderzoek van het bureau BRO. Een bureau waar Grave wel vaker zaken mee doet. Een bureau dat nu ineens ook concludeerde dat die grens onzinnig is.

Bovendien was het de bewindvoer­der van de scheepswerf die dat bu­reau inschakelde. Een nieuwe naam, die mogelijk door de ge­meente als onpartijdiger wordt ge­zien dan de felle scheepswerfdirec­teur waarmee Grave al jaren moei­zaam communiceert. Een bewind­voerder, die natuurlijk pas in beeld komt als een faillissement echt se­rieus wordt. Wat heet. Ineens noemde de be­windvoerder zich curator. Want de scheepswerf? Die was al failliet.


door Frank Houtappels/de Gelderlander/Maasland/10/04/2012/on-line versie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: