Overvolle raadsagenda met belangrijke zaken.

Rekenkamerrapport Wisseveld.

Rekenkamercommissie geeft toelichting op uitkomsten onderzoek Wat ging er mis met het Wisseveld? Wie kan er nog aansprakelijk gesteld worden? Deze en andere vragen moeten de komende tijd beantwoord worden als de samenstellers hun toelichting gegeven hebben. Wanneer beslissen het college en GBB over de eindtekst en wat staatsbedrijf in?

Toekomstvisie.

Keerpunt 2010 zal nog kritische opmerkingen plaatsen bij de behandeling van dit onderwerp.
Onze financiele positie zal ons dwingen impopulaire maatregelen te nemen. De kerntakendiscussie
moeten we echt samen met onze burgers gaan uitvoeren. Wat komt er nog meer op ons af?

Prinses Margriet.

Schaart zich een meerderheid van de raad achter de aanpak van handhaving van het college?

Aanpak verpaupering panden.

We komen met een handreiking voor het college om serieuzer dit probleem aan te pakken. Iemand zei: “Woonde Leny van Lieshout maar in de Hamstraat dan kon ze daar haar energie kwijt.”

Archeologie.

We komen met een wijzigingsvoorstel om de diepte aan te passen aan de werkelijkheid van alle dag voor de landbouwers bijv.

Motie opknappen wegen in Velp.

We vinden dat na de Graafsche Dijk het opknappen van enkele wegen in Velp prioriteit krijgt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: