Louis Sparidans en zijn kijk op het Wisseveld-debacle.

Jacques,

Mogelijk beschouw je me als een ‘kwelgeest’, temeer omdat kennelijk ook ‘Keerpunt 2010’ in december j.l. er niet op heeft gestaan om ‘het naadje van de kous’ te weten waaruit dat verlies op het Wisseveld van (ruim?)  €  10 miljoen bestaat.  Hoe verhoudt zich zulks met het duale stelsel, waarmee we eigenlijk zouden moeten leven?

Eigenlijk ben ik als burger ‘gewoon verbluft’ dat Keerpunt 2010, maar feitelijk nóg erger, ook het Gemeentebestuur van Grave, me ruim drie maanden later nog niet een eenvoudige specificatie kan leveren hoe een dergelijk groot bedrag is opgebouwd.

Ik vind zulks een blamage. Feitelijk kan ik hiervoor maar drie mogelijke redenen bedenken:

A.   Grave heeft haar financiën ‘gewoon niet op een rijtje’ of …… (nog erger) …
B.   Grave is bezig te ‘sjoemelen’ met de bedragen om mogelijk met behulp van ‘creatief boekhouden’ een fraaiere presentatie te bewerkstelligen, dan simpelweg de ‘feitelijke waarheid’ of ….. (nóg erger) ..
C.   Grave mist ‘eenvoudigweg’ competente mensen om dit ‘financiële drama’ te kunnen verduidelijken.

Jacques, gegeven het feit dat ik weet dat vele Gravenaren (ook andere politici) je weblog volgen, zal ik het zeer op prijs stellen als je deze mail ook op je weblog plaatst.
Hartelijk dank daarvoor!
Louis Sparidans
 
Jacques,

Ik begrijp uit de nadere toelichting op je weblog dat geen van de raadsleden in december heeft geëist, dat B&W vooraf volledige openheid zou geven over de aard resp. de hoogte van de bedragen die aan die € 10 miljoen verlies ten grondslag liggen alvorens sowieso het onderwerp in behandeling te nemen.

In mijn ogen is zulks volstrekt onbegrijpelijk!

Hoe kijken de andere Maasland-gemeenten hier tegenaan, waarmee Grave hoopt samen te gaan werken en in de toekomst zelfs te moeten fuseren of houden die zich helemaal gedeisd?
Toch een negatieve bruidsschat, zou ik denken of heeft er zich nog niemand hierover uit gelaten …… ?

Ik zal het op prijs stellen als je deze mails ook op je weblog plaatst. Al is het alleen maar uit het oogpunt van transparantie.

Hartelijk dank daarvoor!
Louis Sparidans


Dank je, Jacques voor je (ditmaal) vlotte doorplaatsing van een en ander op je weblog. Ofschoon, je reactie vind ik wat mager.

Het zal toch niet zo zijn geweest dat geen enkel raadslid in december j.l. heeft geëist, dat het College vooraf aan de behandeling van het betreffende raadsstuk volledige openheid van zaken zou geven, althans wat betreft de samenstelling van dat bedrag van 10 miljoen?

En met samenstelling bedoel ik dan een inzichtelijk overzicht van de totstandkoming van dit bedrag, zowel naar de aard van de uitgaven alsook de hoogte van de daarbij respectievelijk behorende kosten enzovoorts.

Het zal toch niet …… ?

P.S. Twee adviezen van Jacques Leurs:
1. Lees het Rekenkamerraport op de website maar eens door.
2. Wacht de behandeling in de gemeenteraad op 17 april af.
KEERPUNT 2010 komt met opmerkelijke bevindingen, opgediept
uit 12 jaar persoonlijke dossiers. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: