De Graafsche Courant: Prinses Margriet.

Gemeente door op ingeslagen weg
Prinses Margriet in april opnieuw in gemeenteraad

De lentezon valt op de Prinses Margriet; nu nog zichtbaar.
En alweer werd vorige week tijdens de gemeenteraads- vergadering een hoofdpijn- dossier opengetrokken. Het lijkt wel of de gemeente Grave er kasten vol van heeft. Dit keer ging het over de ark Prinses Margriet. 

Besproken sinds 1996.
Door Freddy Klooté  
In 2009 gaf de Graafse raad, met uitzondering van de PvdA, unaniem opdracht aan het college van de gemeente Grave om de ark te legaliseren. Daarbij voelde
de raad zich gesteund door adviezen van de Provincie. Zowel de Adviescommissie Toerisme en Recreatie, de Provinciale Planologische Commissie als de Directie Ruimtelijke Ordening en Handhaving hadden in 2008 positief geadviseerd. Drie jaar later begint de zaak weer opnieuw te spelen als de “Appellanten Prinses Margriet” een verzoek tot handhaving aan het College doen.
Voor Trots-leider Theo Reijnen aanleiding te komen met een initiatiefvoorstel om de ark (alweer) te legaliseren. Theo Reijnen: “De notitie van de gemeente Grave gaat uit van een negatief scenario. Het college
neemt beslissingen, alvorens de Provincie een standpunt heeft bepaald. In 2009 hebben we opdracht gegeven om de Prinses Margriet te legaliseren. Er is niets nieuws onder de zon, maar men moet wel willen! Het heeft drie jaar geduurd voordat het raadsbesluit wordt uitge- voerd.”
Theo Reijnen wil de handhaving tot de definitieve beslissing stop- zetten.
‘Ik ben benieuwd wanneer die sporen gaan botsen

Jacques Leurs(Keerpunt 2010) ging nog een stap verder:

“De raad wordt geminacht! 


De gemeente doet voorkomen alsof de Provincie tegen is. Het coalitieoverleg doet de wethouder anders denken.”
Tweesporen aanpak

Wethouder Eric Daandels was niet bepaald opgetogen over de woorden van JacquesLeurs: “Ik heb moeite met de opmerking van de heer Leurs. Het coalitieoverleg is voor mij geen gremium om van gedachten te veranderen. Ik heb een tweesporen aanpak. We gaan als College uiteraard de opdracht van de raad uitvoeren. We willen alle buitengebieden op de kaart krijgen. We trachten de ark in het bestemmingsgebied op te nemen. Maar, en dat is het andere spoor, we moeten ook de belangen van andere inwoners behartigen. Als illegaliteit geconstateerd wordt moeten we ook aan de wettelijke kaders voldoen”.
Theo Reijnen onderbrak: “Als u tussen de partijen gaat staan, moet u ook rekening houden met de bewoners van de Prinses Margriet.” Wethouder Eric Daandels kon nog niet precies  aangeven waar de gemeente Grave op dit moment in het project zit. De gemeente gaat verder op de ingeslagen weg, via de twee aangegeven sporen.
Leurs: “Ik ben benieuwd wanneer die sporen gaan botsen!”

Coalitie zwijgt

Opmerkelijk genoeg zweeg de coalitie in alle talen. Begrijpelijker was dat ook VPGrave niets te vertellen had. Omdat er nog zaken juridisch uitgezocht moe- ten worden zat er niets anders op dan de beraadslagingen in de gemeenteraadsvergadering van april voort te zetten.
Theo Reijnen had er niets op tegen zijn initiatiefvoorstel tot die vergadering even in te slikken.. Na zestien jaar zal die ene maand ook niet veel meer uit- maken.

Bron: de Graafsche Courant/20-03-2012.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: