De Gelderlander/Maasland/zaterdag/17 maart 2012: Onafhankelijk.

Het was een verba­zingwekkende en veelzeggende reactie van het Graafse raadslid Anja Henisch (LPG) op het verslag waar politiek Grave zo lang naar had uitgekeken.

Dat van de rekenkamer over Wisseveld.

Zoals iedereen in Grave wel weet, lukt het Grave maar niet om dat verwaarloosde bedrij­venterrein te bebouwen met woningen. Al ruim tien jaar niet. Hoe dat komt? Het ant­woord op die vraag is minder eenduidig, maar de Graafse re­kenkamer draagt bij aan een completer beeld met onder­zoek naar de rol van de gemeen­te. Vorige week werd het ver­slag gepubliceerd, dinsdag werd het toegelicht.

Wie bij de aanbevelingen tus­sen de regels door leest, beseft dat vanuit de falende politiek een bescheiden reactie gepast is. Zo niet Anja Henisch.

Ja, ze had een hoop vragen, maar het oordeel lag al klaar: die rekenkamer nam te sterk een standpunt in. Publiceerde het verslag zelf (waarna dat ‘standpunt’ ook in de krant kwam), en niet in overleg met de gemeenteraad. Hoe kon dat nou? De rekenkamer was er toch voor de gemeenteraad?

Allemaal ideeën die door de re­kenkamer, die tenslotte onaf­hankelijk is, meteen beargu­menteerd werden bestreden.

Van een ervaren raadslid (ver­antwoordelijk voor een beslis­sing over miljoenen euro’s) mag je verwachten dat hij of zij weet wat een rekenkamer doet. Je mag ook verwachten dat hij of zij vervolgens bereid is enige vorm van zelfkritiek aan de dag te leggen.

Wie meteen in de tegenaanval gaat, trekt zich de kritiek blijk­baar nogal aan en onderstreept die dus alleen maar.

De reactie van Henisch’ coalitie­genoot Harrie de Greeff ( VVD) was diplomatieker en verstandi­ger: laten we de aanbevelingen ter harte nemen.

Wilt u reageren?

Mail naar: redactie.  

Bron: de Gelderlander

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: