Vraag per e-mail: Dossier Wisseveld.

Een korte vraag
Jacques, jij weet als raadslid uiteraard ‘alles’ over het mislukte Wisseveld-project.
Het gaat mij in dit geval niet om de schuldvraag.  Zoiets blijkt altijd (te) moeilijk om te beantwoorden omdat immers niemand graag de schuld op zich wil nemen.
Het gaat mij om het bedrag.
Ik heb begrepen dat het om een verliespost van minstens tien miljoen euro gaat, waar eigenlijk niets tegenover staat. Omgerekend gaat het om bijna  800 euro  per Graafse inwoner, baby’s en ouden van dagen meegerekend.
Ik vind dat veel, temeer omdat het toch allemaal een keer ‘opgehoest’ zal moeten worden door de Graafse burgers.
Mijn vraag luidt:  hoe is dit bedrag opgebouwd?
Of, als voorgaande vraag niet te beantwoorden valt: waarom niet?
Of (idem als vorige vraag):  is het geheim?
Zo ja:  waarom is het geheim?  Of anders gezegd:  waarom mogen de Graafse burgers het niet weten?
Het lijkt erop dat we met z’n allen een blanco cheque hebben afgegeven, maar dan nog ben ik van mening dat we er recht op hebben om te weten ‘hoe en wat’. Of niet?
Op voorhand dank voor je reactie, Jacques!
Met een vriendelijke groet,
Louis Sparidans
Antwoord: binnen niet al te lange tijd zal de Rekenkamercommissie opening van zaken geven. Maandenlang hebben ze zich stukgebeten op dit dossier. KEERPUNT 2010 heeft bij de behandeling van het “Afscheidnemen van GBB” bepleit de bevindingen van de rekenkamercommissie mee te nemen. Helaas was uitstel niet mogelijk. En inmiddels is het 6 februari. Morgen vragen we aan het college hoe de vlag er voor staat. Op de site kun je na het intypen van geheimhouding of Wisseveld alles teruglezen. Wil Baaijens, lid van de steunfractie, is ook bereid verdere informatie te verschaffen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: