Uit de raadsvergadering

Vragen
Mevr. Schuts en dhr. Leurs vragen naar de stavaza  beëindigingovereenkomst van de gemeenten met GBB en hoeveel reacties er zijn ingekomen op het bestemmingsplan.
Wethouders Daandels antwoord dat er ongeveer 70 à 75 reacties zijn ingekomen. Over het exacte aantal zal de raad schriftelijk worden geïnformeerd.
De termijn m.b.t. de ondertekening is momenteel wat opgerekt. Er zijn nog enkele financiële en fiscale knelpunten. De handtekeningen zijn dus nog niet gezet. De raad zal geïnformeerd worden zodra er iets meer bekend is.
Algemeen spreekrecht
Van het spreekrecht wordt door de heer de Vreede gebruik gemaakt ( n.a.v. agendapunt 5 en 9).
Ingekomen stukken en mededelingen.
Mevr. Schuts stelt  vragen over de brieven nummer 6, 15, 32  en 33.
De wethouders geven antwoord op de vragen over deze brieven.
Wethouder Daandels informeert de raad over stavaza Scheepswerf. Morgen ontvangen de raadsleden een informatienota over dit onderwerp.
Wethouder Daandels deelt mede dat de financiële positie van de gemeente in de Auditcommissie van 5 maart aan de orde zal komen.
Herontwikkeling terrein Visio
Door VPGrave en Keerpunt 2010 wordt een amendement ingediend.
Op verzoek van enkele raadsleden wordt er gestemd over de opheffing van de geheimhouding.
Met 6 stemmen voor opheffing en 9 stemmen tegen opheffing wordt de geheimhouding niet opgeheven.
Het amendement van VPGrave en Keerpunt 2010  wordt met 5 stemmen voor en 10 stemmen tegen verworpen.
Het voorstel wordt met 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.
Dhr. Leurs wil graag geïnformeerd worden over de procedure m.b.t. het ter vernietiging voordragen van raadsbesluiten. 

Motie VPGrave  en Keerpunt 2010 over de bomen op de Kat
De motie wordt met 10 stemmen tegen en 5 stemmen voor verworpen VPGrave en Keerpunt 2010 hebben tegen gestemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: