Ingekomen brief van Ben Bongaards.

Het voorstel van KEERPUNT  2010 om het gebouw van de Hartenaas te gaan gebruiken voor het onderdak van het jongerencentrum, centrum voor jeugd en gezin, maatschappelijk werk, thuiszorg en wijkgebonden activiteiten zal meegenomen worden bij verdere studies zegde wethouder Adams toe. Met deze toezegging kon Jacques zijn steun geven aan het collegevoorstel.“We heben een deal”.

Hoi Jacques,Op je site las ik de bovenstaande toezegging van de wethouder, dat de mogelijkheid bestudeerd wordt om onder meer het jongerencentrum in Hartenaas onder te brengen.Wat ik in het bericht lees, is dat hij zich alweer heeft blij laten maken met een dooie mus. Wat koop je ervoor als dat voorstel meegenomen wordt in de verdere studies (weer een ton of anderhalf naar een adviesbureau?). Ik lees niets over de kans op realisatie, kan totaal niet inschatten wat Leurs hiermee binnenhaalt. Heeft hij de gedane toezegging ook op een of andere manier geborgd? Neem ik de gebruikeljke gang van zaken als maatstaf, dan is zijn wat vraagtekens in de marge gerechtvaardigd.  Het probeem van zo’n verhaal op zijn site is volgens mij, dat de doorsnee lezer het waarschijnlijk met evenveel scepsis zal lezen als ik en dat het zich dan eerder tegen Keerpunt zal keren dan dat het de partij goed doet.Keerpunt doet er denk ik goed aan om dergelijke voorstellen ook eerst op hun merites te bekijken. Is dat gebeurd? Op zich klinkt zo’n idee goed en aantrekkelijk, maar is het gebouw voor een redelijke prijs geschikt te maken voor de nieuwe functies?  Probleem van zo’n jongerencentrum is bijvoorbeeld dat er nooit echt nagedacht is (wordt) over wat het dan moet zijn. Het is altijd beter dan niets, inderdaad, maar bij zo’n voorziening zou een positievere insteek niet misstaan. Wat pleit voor de optie van Leurs, is dat het jongerencentrum ‘not in our back yard’ geprojecteerd wordt. Maar is dat voordeel werkelijk zo groot? Waarom is daar traditioneel al een hangplek? Moet je het gebrek aan sociale controle dan verheffen tot doestelling van beleid? De andere onderdelen van het voorstel (jeugd en gezin, maatschappelijk werk, thuiszorg) passen goed bij de plek, vlakbij de huisartsenpraktijk. Die spelen zich vooral overdag af. Open Jongerenwerk speelt ook in de avonden en juist op die tijden is het ontbreken van sociale controle ongewenst. Loop je daar ‘s avonds, dan voel je je niet op je gemak. Dat gevoel heeft jeugd natuurlijk ook en dat roept op zichzelf al veel problemen opLeurs zou echt baanbrekend werk verrichten als hij ervoor zorgt dat de gemeente werkelijk zicht krijgt op wat er nodig en wenselijk is voor de jeugd en dat de insteek positief wordt in plaats van dat het hoofddoel blijft om de jeugd van de straat te halen. Een maatschappij is ziek, als jeugd vooral geassocieerd wordt met overlast. De doorsnee ouder is terecht heel positief over zijn eigen opgroeiende jeugd; waarom dan zo denigrerend over ‘de jeugd’? Gemeentelijk jongerenbeleid heeft dringend een positieve insteek nodig. Zou je, om te beginnen niet de ouders moeten mobiliseren en motiveren om de kar te trekken? Je zult zien dat dat tegelijkertijd zorgt voor voldoende draagvlak. Namelijk van al die ouders die nu tegen open jongerenwerk zijn, terwijl ze, als de plannen met een positieve insteek gopresenteerd zouden worden, waarschijnlijk van harte zouden meewerken. Dat het draagvlak ontbreekt, ligt aan het gegeven dat de gemeente niets investeert in de jeugd. (Evenmin als in de toekomst in het algemeen. De laatste twee (drie) colleges hebben tenslotte niet veel meer gedaan dan de reserves opvreten, grotendeels in een tijd dat er reserves aangelegd hadden kunnen en moeten worden. Na ons de zondvloed, het Wisseveld…).Keerpunt leeft onder de mensen en niemand in de Graafse politiek heeft zoveel contacten met de Gravenaren. Het is ook de partij die dat geloofwaardig zou kunnen aanpakken. Het mes zou dan aan twee kanten snijden. Eindelijk een raadsfractie die meer voor de jeugd over heeft dan doorzichtige lippendienst en inspelen op bedenkelijke vooroordelen. Ben

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: