Ingezonden…..Geheimhouding.

En het gebeurde in Grave om plm. 11.30u………..

Toevallig een camera bij me!

Groeten,

Grave neemt geen halve maatregelen ter voorkoming van lekken. 
Lia Lobel

Geheimtaal
In de Gelderlander van 28 januari jl. las ik uw opinieartikel “Geheimtaal” over het openbaar maken van vertrouwelijke raadsstukken, die achteraf geen vertrouwelijke stukken bleken te zijn. Ik heb enkele opmerkingen voor de raad, het hoogste gemeentelijke bestuurscollege (toch?).
1). Rond verkiezingstijd zijn politieke partijen gul met geluiden over burgerconsultatie, brede maatschappelijke discussie, stadsgesprekken, slechten van kloof tussen burger en bestuur, burgerparticipatie. Maar… tegelijk zie ik zich een triest schimmenspel voltrekken over het Wisseveld. Mijn gedachten gaan vervolgens als vanzelf naar de wervende verkiezingsteksten en de mooie leuzen die voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen opdoemen. Ik denk dan: wie zijn de verantwoordelijken in de gemeenteraad die dit allemaal laten gebeuren????  Voor het Wisseveld, 10 Miljoen Euro (en waarschijnlijk meer) pfft weg!!! Het betalen van het gelag? Dat is voor de kiezer. Slikken of stikken. Wel vertrouwelijk natuurlijk.
2). In het Graafs politieke krachtenspel valt er de laatste jaren niet omheen te kijken dat de burger ondemocratisch op afstand wordt gezet. Deze tendens is totaal niet te rijmen met de intentie van de Wet Openbaar Bestuur. Zonder enig steekhoudend argument wordt zelfs de illusie van openheid/transparantie de nek omgedraaid. Besloten vergaderingen van het Presidium, van de Auditcommissie, inperkingen van het spreekrecht, voorbereidende raadsvergaderingen ingeruild voor raadscommissies…. geheimzinnigheid. De burger moet niet denken dat het voor zijn oren bestemd is wat er bedisseld wordt. Het maakt niet echt uit of we van doen hebben met politieke gemakzucht of met het slordig/onachtzaam omgaan met de stempels of begrippen ‘vertrouwelijk’ of ‘geheim’. Dat het per saldo allemaal van doen heeft met politieke en bestuurlijke integriteit, schijnt een deel van de Graafse raad niet te deren. Dat geeft te denken.
3). ‘ Politieke integriteit’ gaat niet alleen over fraude en corruptie, maar moet ook gekoppeld worden aan de kwaliteit van het raadslidmaatschap. Een raadslid hoort bewust om te gaan met het recht van de burger op goed bestuur en diens recht om dat bestuur te volgen en te controleren zoals dat is vastgelegd in de Wet Openbaar Bestuur. Wordt dat recht gerespecteerd in de Graafse politiek?  De vraag stellen is de vraag beantwoorden.
W.J.Baaijens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: