Bijdrage spreekrecht oud CDA wethouder Leo de Vreede.

Bijdrage spreekrecht
Mevrouw de voorzitter, leden van de raad en andere aanwezigen.
Ik heb in brief 28 verzocht de geheimhouding op enkele stukken betreffende de beëindiging van het lopende contract met GBB op te heffen. De reden dat ik me vol vertrouwen tot u, raad heb gewend is dat het college, aan wie ik op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur hetzelfde had gevraagd, niet meer bevoegd is die stukken openbaar te maken. U heeft ze namelijk gebruikt bij het nemen van dat besluit dat overigens geen afscheid betekent van GBB; integendeel. De geest van GBB waart wel degelijk rond over het Wisseveld en de rest van Grave. Maar dat mag geen reden zijn voor de gemeente om zich ook maar schimmig te gedragen. De reden waarom ik om deze stukken vraag is natuurlijk dat ik met velen nieuwsgierig ben naar de manier waarop u er in bent geslaagd 10 miljoen en aantrekkelijke bouwgrond kwijt te raken zonder er iets wezenlijks voor terug te krijgen.

 
Ik dacht dat ik, ook gezien reacties van enkele raadsleden, met vertrouwen uw antwoord af kon wachten. Alleen was ik zo vrij om eens te informeren waar het antwoord bleef op mijn vorige aan u gerichte brief over de inbreng van de Graafse burgers bij de voorbereiding van besluiten en met name het bestemmingsplan binnenstad. “erger u niet maar verwonder u slechts”is één van mijn motto’s en dus tot mijn verwondering kreeg ik een mail met de mededeling dat ik geen antwoord zou krijgen. Natuurlijk heb ik om nadere toelichting gevraagd. Die was simpel: dat heeft uw raad dit beslist. In het grijze verleden van bestuurlijk Grave, alhoewel ik gezien de huidige situatie de neiging heb te spreken over de goede oude tijd, nam de raad een besluit over de ingekomen stukken:
•  VKA:
•  ter afdoening aan het college of
•  om bericht en raad naar het college zodat de raad een gefundeerd antwoord op de brief zou kunnen geven. Waar mogelijk werd de richting van het antwoord al aangegeven.
Van deze werkwijze is in 2 stappen afscheid genomen met als gevolg dat u met ingekomen brieven niets hoeft te doen en het veelal ook niet doet, zoals ik heb gemerkt.
Wel stond in de mail nogmaals het standpunt van de betrokken wethouder. Dat standpunt, kort samengevat: het is mooi genoeg dat burgers bezwaar kunnen maken tegen een besluit. Bij de voorbereiding van een besluit zijn ze niet nodig. Zo zegt hij het niet, maar uitgekleed komen zijn opmerkingen daarover er wel op neer. U begrijpt dat ik het daar niet mee eens ben en dat ik mij juist daarom tot u heb gewend, zij het vergeefs.
Dit wil ik nu vermijden. Bovendien heb ik dit keer een uitspraak van de raad nodig om het traject via de WOB te vervolgen. En als u geen uitspaak doet zal ik de meest vervelende wet van Nederland in werking moeten zetten. De wet die bestuurlijke dwangsommen regelt. Je moet je als bestuurder toch rot schamen dat zo’n wet blijkbaar nodig is om een burger fatsoenlijk en op tijd antwoord te geven. Dit alles kan worden voorkomen als u vanavond die geheimhouding opheft en doet u dan tegelijk voor de Visiostukken. Het zou een ad-hoc besluit zijn en dat is normaliter slecht, maar in dit geval van alle kwaaien toch de minste en het is weliswaar ad-hoc, maar wel weloverwogen. Dat brengt me tot het volgende onderwerp:
In agendapunt 9 volgens de agenda zoals die op de website staat repareert u een lek in de verordening op de commissies. Het is een zgn. A-stuk, dus u denkt dat er niet meer over hoeft te worden gepraat of zelfs nagedacht. Het stuk is ook niet in de commissie behandeld. Mijn ervaring met het plakken van lekke fietsbanden heeft geleerd dat het goed is na het plakken van een gevonden lek toch even na te gaan of er niet meer lekken in zitten en of er niet meer zaken aan de fiets verbetering behoeven. Is dit onderdeel van de gemeentewet ook niet van toepassing op het genomen besluit over het Wisseveld en het vanavond te nemen besluit over het Visioterrein. Volgens mij is dat inhoudelijk zeker het geval. Het gaat om openbare besluiten die niet herkenbaar zijn zonder vertrouwelijke stukken te kunnen inzien, maar dit terzijde. Deze verordening is in korte tijd al een paar malen aan de orde geweest en aangepast, met als gevolg het nu te repareren lek en wellicht nog meer. In ieder geval zou ik als fractie nu een flink aantal plaatsvervangende leden aanwijzen. Dat scheelt geharrewar bij het begin van de vergadering. Ook zou ik adviseren deze verordening in te brengen in de verordening die de werkwijze van de raad regelt. Veel bepalingen lopen parallel en de commissies zijn een onderdeel van het hele raadsysteem en dat hoort in één regeling thuis. En hiermee ben ik thuis bij wat ik eigenlijk wil zeggen. Pas het spreekrecht aan dat inbreng beperkt tot geagendeerde onderwerpen. Bij het begin van de vergaderingen dienen die punten juist goed te zijn voorbereid. In commissie- en fractievergaderingen moeten burgers al voldoende aan hun trekken zijn gekomen. Alsnog inspreken op zo’n onderwerp is dan meer een wanhoopsdaad of noodkreet. Die willen we toch voorkomen en niet faciliteren? Ik zou de zaak eerder willen omdraaien. Liever niet over de agenda, maar geef burgers de gelegenheid in het openbaar hun vertegenwoordigers ergens aandacht voor te vragen wat op andere wijze wellicht minder goed lukt. Waarom in deze tijd van deregulering überhaupt zo’n bepaling? De tijdsbeperking en de uitsluiting van enkele onderwerpen is toch voldoende beveiliging tegen tijdverlies? Ik hoef dan ook nooit meer zo’n omweg als vandaag te maken om mijn boodschappen aan u kwijt te kunnen. Dat zal blijven lukken want uiteindelijk hangt alles toch met alles samen.
Resumerend:
•  Hef de geheimhouding voor de Wisseveld- en Visiostukken op;
•  Stel het spreekrecht open voor alle onderwerpen die de inspreker aan de raad wil voorleggen. Wees blij met iedere burger die interesse toont voor het bestuur van zijn of haar stad.
•  Neem de inbreng serieus. Ik hoop niet dat ik straks tot de conclusie kom dat ik dit verhaal beter tijdens de pronkzitting had kunnen houden in plaats van hier. Als ik ergens voor joker wil staan dan liever daar dan hier.

Bron:www.mevrouwdevoorzitter.nl


Leo heeft ook een reactie op het verloop en de inhoud van de raadsvergadering geschreven. Het loog er niet om!!! Bij de evaluatie in het presidium zullen er forse noten gekraakt worden!!!Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: