Vertrouwelijkheid van stukken

In de Gelderlander van 20 en 21 januari jl. werd uitgebreid verslag gedaan over de aangifte tegen een raadslid n.a.v. het “lekken van informatie uit een vertrouwelijk dossier”. 
In deze raadsledennieuwsbrief willen wij nader ingaan op deze kwestie.
-Nieuwsbrief
In december ontvingen wij van het Grond- en bouwbureau een e-mail waarin men verzocht om uitstel van de te ondertekenen beëindigingsovereenkomst inzake het dossier Wisseveld. Ons antwoord (brief 28 december) is ter inzage gelegd in de kamer van de griffier. Op deze brief stond het stempel Geheimhouding.
Daar komen we zo nog op terug. Op woensdag 18 januari jl. verscheen  in de Gelderlander een bericht met als titel “Grave is tot februari nog niet van Wisseveld af”. In dit artikel wordt de heer Leurs, fractievoorzitter van Keerpunt 2010, geciteerd.
Door de voorzitter van uw raad, burgemeester Haasjes, is n.a.v. dit bericht op donderdag 19 januari 2012 een gesprek belegd met de heer Leurs. Zij heeft daarin aangegeven te overwegen om aangifte te doen wegens verstrekken van informatie uit vertrouwelijke stukken. Nog diezelfde dag, rond 17.30 uur, heeft zij haar overwegingen telefonisch in een consultatieronde met uw fractievoorzitters gedeeld. Nog voor de consultatieronde onder uw fractievoorzitters werd de gemeentelijk woordvoerder al door de Gelderlander benaderd met de vraag of de burgemeester aangifte gaat doen.
Op zaterdag 21 januari jl. verscheen wederom een artikel in de Gelderlander waarin de heer Leurs uitgebreid ingaat op deze kwestie. Op donderdag 19 januari 2012 zijn wij begonnen met alle feitelijke gegevens op een rij te zetten ter onderbouwing van de (nog steeds) afweging om wel of geen aangifte te doen. Uit het onderzoek is inmiddels gebleken dat de geheimhouding zoals die op de betreffende brief is opgelegd, juridisch niet houdbaar is.

Het enkele feit van een stempel Geheimhouding is niet voldoende om vertrouwelijkheid af te dwingen. Het stempel werd overigens geplaatst naar aanleiding van een interne procedure die verkeerd is gegaan.
Na afweging van alle factoren en een gesprek met de Officier van Justitie en de teamchef van de politie Brabant-Noord, Team Cuijk, op maandag 23 januari jl., heeft de burgemeester de conclusie getrokken geen aangifte te doen.
Dat laat onverlet dat wij het afkeuren dat er “gelekt” is uit stukken waarvan op dat moment de veronderstelling bestond dat ze vertrouwelijk waren.
U kunt zich voorstellen dat wij uitermate ongelukkig zijn met de hele gang van zaken, met name het feit dat dit alles zo uitvoerig in de media besproken is.
Door sommigen onder u is al aangegeven dat de wijze van omgaan met de vertrouwelijkheid van stukken een onderwerp is waarover de discussie op de juiste wijze en op de juiste plaats gevoerd moet worden.
Wij zullen het presidium verzoeken dit onderwerp te agenderen.

Bron: raadsledennieuwsbrief gemeente Grave.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: