Reacties op collegebesluit om geen aangifte te doen.

Jacques Leurs

“Van het begin af aan was ik van mijn eigen gelijk overtuigd. Er is op onjuiste wijze misbruik gemaakt van de mogelijkheid om vertrouwelijkheid op te leggen door het college.
De democratie wordt buitenspel gezet. Als rechtschapen Graafse (christen)democraat gruwde ik er van dat ik niet kon overleggen met de achterban. Het is zo moeilijk goed te functioneren.
Het was niet de allercharmantste manier om dit te doen. Maar met deze gemeenteraad zag ik dit als enige mogelijkheid om gehoor te krijgen. En de eerstvolgende raadsvergadering waarop de geheimhouding kon worden opgegeven is pas op 9 februari. En dat is 8 dagen na de datum van  het verzochte uitstel.
De fractie van KEERPUNT 2010 gaat in het presidium bepleiten dat er een openbaar debat komt over integriteit en geheimhouding in de gemeenteraad. Alleen bespreken in het besloten presidium is voor ons geen optie.

Wij zijn nu uitermate nieuwsgierig naar de bevindingen van de Rekenkamercommissie over de gang van zaken van het Woningbouwproject Wisseveld. Ook deze commissie zal ongetwijfeld ingaan op vertrouwelijkheid en geheimhouding.”

De stand in de competitie Jacques Leurs:Justitie/Gemeente is nu 3:0.


1:0 werd het door de actie beschadiging fractievoorzitters door Wilma Delissen.
2:0 werd het door het verbaliseren van de campagnebus van KEERPUNT 2010.
3:0 door de beslissing van het huidige college.

Toevoeging na een nachtje slapen en bestudering van de raadsledennieuwsbrief:


Mediaaandacht ontstond nadat op donderdagmiddag de gemeentelijke communicatieafdeling/woordvoerder de journalist van de Gelderlander, Frank Houtappels, n.a.v/ vragen had laten weten dat er aangifte gedaan zou worden. Er volgende ook nog een email dat er geen nadere bijzonderheden verstrekt werden. Tijdens het vertrouwelijk overleg met de burgemeester was door beide partijen afgesproken dat er mediastilte zou zijn totdat bekend was of er ook daadwerkelijk aangifte gedaan zou worden. Toen de betrokken journalist mij confronteerde met de gemeentelijke uitspraken besloot ik de mediastilte te doorbreken. Enige terughoudendheid van gemeentewege was verstandiger geweest en had escalatie voorkomen. Grave is al genoeg negatief in het nieuws geweest. Nu informeerden Omroep Brabant en andere media. De websites van de Volkskrant, Telegraaf, Trouw, AD, Arena brachten het nieuws ook. Googlen naar Jacques Leurs/raadslid/Grave bracht dat aan het licht.

KEERPUNT 2010 heeft, n.a.v. deze case steeds gezegd dat er een openbare raadsdiscussie moet komen om te praten over integriteit en vertrouwelijkheid.
Wij willen die discussie op de agenda zetten nadat de Rekenkamercommissie hun rapport over het Wisseveld openbaar heeft gemaakt en inhoudelijke behandeling in de raad heeft plaatsgevonden.

Maarten Wiggers de Vries (oppositieraadslid in Boxmeer)
Zoals in mijn eerste reactie al aangegeven heeft burgemeester Haasjes blijkbaar powerplay gespeeld. Ze heeft niet eens de moeite genomen, voordat ze in deze krant zei aangifte te doen, een jurist te raadplegen. Daarmee is het burgemeester Haasjes die de gemeente Grave schade heeft toegebracht. Pijnlijk maar waar! Het zou sportief zijn als ze openlijk in deze krant ook haar excuses aanbiedt aan Jacques Leurs. Ik ben benieuwd

Ga er voor


Dit is een Keerpunt voor Leurs. Nu zou het beste zijn dat de deksel op deze 
put blijft liggen in Grave Leurs. En ga verder met je goede bedoelingen. 
Veel geluk en wijsheid.

Leny van Lieshout


Beste Jacques,

Zoals beloofd hierbij mijn bijdrage aan de festiviteiten van vanavond. 
Als ik jou was, zou ik de burgemeester om een openlijke 
verontschuldiging vragen, en wel in de raadsvergadering.
Met vriendelijke groet.

N.N.
Hallo Jacques,
Ik heb natuurlijk het stuk gelezen in de Gelderlander van zaterdag jl. Misschien kunnen we eens bellen? Moedig.

Op de publieke tribune gisteren gehoord:
Op de diverse carnavalspronkzittingsavonden en optochten zullen de Graafse “klokkenluider”/koster van de St.Elisabeth en de Gemeente een gewillig item kunnen worden.

Twitterende CDA-er Ben Peters
Prima P.R. voor KEERPUNT 2010 dankzij de  gemeente Grave.

N.N. Grave
Wij hebben Hoi, Hoi! geroepen. Groet van …

Henk Siroen; raadslid PLC Cuijk
Hartstikke mooi!! Groet en succes Henk


Peter Bruijns

Het is en blijft een politicus. Ze draaien sneller met hun standpunten, opmerkingen en meningen dan de aarde om de zon.

Wat Jacques Leurs gedaan heeft is lef tonen. De overheid op elk niveau moet meer transparant zijn. Achterkamertjespolitiek moet per direct afgeschaft worden.

Willem 

Het gemeentebestuur houdt haar rug niet recht. Eerst aankondigen dat aangifte wordt gedaan en vervolgens toch maar niet.Het gaat er niet om of de bewuste brief nu qua inhoud al dan niet vertrouwelijk had moeten zijn, het gaat om het principe. Als een college stukken in vetrouwen wil delen met de raad, dan moet zij er op kunnen vertrouwen dat die stukken, tenminste totdat de raad zich over die vertrouwelijkheid heeft uitgesproken, ook vertrouwelijk blijven. Nu roept het college het over zichzelf af dat individuele raadsleden in het vervolg zelf gaan beoordelen of een stuk al dan niet vertrouwelijk is. Daarmee kan het college in de toekomst dus in feite geen stukken meer in vertrouwen aan de raad toezenden. Een staaltje van bestuurlijk onvermogen.

Elaine 
Is ze bang dat er meer naar voren komt dan ze eigenlijk wil?bron:website de gelderlander


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: