Wisseveldbesluit a.s. dinsdag.

KEERPUNT 2010.
Alle tekenen wijzen er op dat de gemeenteraad a.s. dinsdag besluit om alleen nog maar de regierol uit te gaan voeren met het ontwikkelen van dat gebied. De raadsleden hebben nu de gelegenheid om vertrouwelijke en gevoelige informatie te vergaren en schriftelijk vragen te stellen. Maandag kan dat ook nog mondeling tijdens een extra commissievergadering. KEERPUNT 2010 praat donderdagavond nog met de achterban over het ingrijpende besluit om afscheid te nemen van GBB. De raad staat voor een lastig dilemma.

In 2009 had het college de raad al moeten voorstellen om afscheid te nemen van de GBB. Wij willen weten waarom het college van burgemeester Delissen (VVD) en wethouders Opsteegh (CDA) en Bos (VVD) dit toen niet voorgesteld hebben aan de raad. Het verlies was dan miljoenen lager geweest. We vragen naar de onderliggende stukken, zoals brieven en B en W verslagen.

CDA
Volgens de Gelderlander wil het CDA alleen nog weten hoe plan B eruitziet. Wat als de woningmarkt er over een jaar of vijf ineens veel beter uitziet? En wat als de gemeente Grave dan nog wel een actieve rol speelt in het woningbouwproject Wisseveld?  Op die vragen wil het CDA antwoord voordat het instemt met het voorstel om te stoppen met Wisseveld. Dat zegt raadslid Ben Peters. Overigens verwacht Ben Peters niet dat het alternatief erg aantrekkelijk zal zijn  voor de gemeente Grave. Toch wil hij het uitgewerkt hebben. “Dat maakt het besluit dat we gaan nemen inzichtelijker. Je moet het weten om als raadslid überhaupt iets te kiezen te hebben.”


VPGRAVE
Volgens ook weer de Gelderlander moet volgens van Geest Grave haast wel ja zeggen om de schade te beperken. Het is het enige wat Grave met dat bouwproject kan doen. Weinig keus hebben de raadsleden.  “De renteteller laten tikken en hopen op betere tijden lijkt me ook geen alternatief”. Nog genoeg vragen. “Veel overleg dat tot weinig heeft geleid”. “Zo zijn er veel ambtelijjke uren in het bedrag verrekend.”

VVD
De plaatselijke VVD heeft tien jaar lang wethouders geleverd aan diverse colleges.  Al die tijd hebben de colleges van B en W via collegiaal bestuur besluiten genomen bij de voortgang van dit Wisseveldproject.

TROTS
De fractievoorzitter heeft menigmaal forse kritiek gespuid over de voortgang van dit project.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: