Openbaar fractieoverleg

Donderdag 8 december overlegt KEERPUNT 2010 o.a. over Het beeldkwaliteitsplan, Nota Economie en Mobiliteitsfonds. We beginnen om 19.30 uur in het Stadskantoor. U bent van harte uitgenodigd. Voor de verdere te bespreken punten lees de gemeentelijke publicaties en raadpleeg de gemeentelijke website.

Agenda openbare fractievergadering donderdag 8 december 2011
Stadskantoor Grave 19.30 uur
1.   Welkom en opening door de voorzitter Ton van Elk de Freese
2.   Vaststellen van de agenda
3.   Ingekomen stukken en mededelingen:

      1. Vragen over vervangen lamp op het Binnenhof.
      2. Ingezonden standpunt in de Gelderlander over gemeentelijke toekomst.
      3. Reactie college op brief scholen over “achterstandsgelden”.
      4. Integriteit gemeenteraad/college.

  
4.   Verslag van de fractievergaderingen van 12 oktober en 4 november
      2011
5.   Stand van zaken ontwikkelingen bedrijf Ben Litjens
6.   Stand van zaken Scheepswerf Grave – 13-10-2011 was hoorzitting    
      Commissie Bezwaarschriften
7.   Agendapunten commissievergadering Ruimte 12 – en           
      raadsvergadering 13 december 2011
De agendapunten staan in de Graafsche Courant van dinsdag 29 november en 6 december 2011
8.   Wat verder ter tafel komt
9.   Rondvraag en sluiting. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: