Mevrouw de voorzitter: de laatste van 2011.

Het is weer tijd voor goede voornemens. Vandaar wellicht dat Jacques Leurs in het nieuwe jaar veel aandacht wil besteden aan communicatie bij het besturen van de gemeente. U zult begrijpen dat ik dat een goed voornemen vind. Hopelijk krijgt hij bij de collega-bestuurders navolgers. Maar ook het ambtelijk apparaat en wij burgers kunnen veel doen aan verbetering op dit gebied.
In de laatste informatierubriek van de gemeente in de Graafsche Courant stond weer zo’n voorbeeld van “dat had beter gekund”. Het ging daarbij niet om een burger of groep die niet of onjuist was benaderd. Nee, hier heeft de gemeente een kans laten liggen om te laten zien dat er ook positieve dingen gebeuren. Weer volstond de gemeente met de informatie die nu eenmaal wettelijk is voorgeschreven.
Het gaat om het historisch stadhuis. Meegedeeld werd dat het college voornemens is een vergunning te verlenen op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Het gaat dus kennelijk eindelijk gebeuren! Na vele jaren wachten en een opknapbeurt lijkt het erop dat het gebouw weer in gebruik gaat worden genomen. Een prima gelegenheid om er een artikel in de krant, een tekening op de site of misschien zelfs een presentatie aan te wijden. Wij denken allemaal dat het VVV-kantoor er komt. We hopen allemaal dat er weer getrouwd kan worden en dat zou uitstekend passen Bij het toeristisch recreatief beleid, ofschoon je dar geen rare gedachten bij moet krijgen. Mogelijk kan Sint Nicolaas daar ook weer worden ontvangen. We denken en hopen van alles, maar weten niets zeker. Maar de gemeente beperkt zich weer tot de mededeling dat het plan ter inzage ligt en dat belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Nu vraag ik me af of er wel mensen zijn die aan de definitie van belanghebbende voldoen. Weinig kans om te laten blijken wat we er van vinden. Ga toch maar kijken.
Zo sluiten we het jaar 2011 af met weer een gemiste kans. Positief is dat deze kans aan het begin van 2012 alsnog kan worden benut. Dat lijkt mij een goed voornemen.
U allen wens ik voor 2012 heel veel goeds en speciaal op bestuurlijk gebied een open communicatie.

Bron: weblog Leo de Vreede.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: