Akkoord beëindiging samenwerking Wisseveld

Zoals u weet hebben wij met het Grond- en bouwbureau (GBB) onderhandeld over de beëindiging van de gezamenlijke ontwikkeling en exploitatie van het project Wisseveld. Wij zijn verheugd u te kunnen zeggen dat wij op donderdag 1 december 2011 een onderhandelingsakkoord hebben bereikt. Uiteraard betreft het een resultaat onder voorbehoud van uw instemming. 


Wisseveld

Het bedrijventerrein Wisseveld ligt noordelijk van Grave dicht bij de oude vesting. Het totale projectgebied is echter groter en omvat ook de locatie van het voormalige Merletcollege en de (omgeving) van de Nieuwe Haven. Het projectgebied wordt aan de westzijde begrensd door de provinciale weg en aan de oostzijde door de Koninginnedijk, de rivierdijk van de Maas.

Samenwerking

Om het projectgebied Wisseveld te ontwikkelen sloten GBB en de gemeente Grave in 2005 eensamenwerkingsovereenkomst. Kern van deze overeenkomst is het voeren van een gezamenlijke grondexploitatie m.b.t. het projectgebied Wisseveld.

Beëindiging overeenkomst
Om allerlei redenen heeft de samenwerkingsovereenkomst nog niet geleid tot concrete bouwresultaten. Alleen het zorgcentrum Maaszicht is momenteel in ontwikkeling. Recente
ontwikkelingen zoals o.a. de crisis op de woningmarkt en een veranderende kijk op de rol van gemeenten bij bouwprojecten, maakt dat bij beide partijen de behoefte ontstond om de
overeenkomst te beëindigen. Hierover hebben wij meerdere malen met u van gedachten gewisseld. 
Uiteindelijk hebben bij de beëindiging van de overeenkomst de volgende
uitgangspunten, die soms ook vertaald zijn in concrete onderhandelingsresultaten, centraal
gestaan:
– De gemeente past een regierol (vanuit haar publiekrechtelijke rol) beter dan een ontwikkelende rol (als samenwerkingspartner van GBB).
– Met GBB is een akkoord bereikt over de eindwaarde van een gezamenlijke grondexploitatie. Hierbij dragen beide partijen ieder 50% van het resultaat. Als optelsom betaalt GBB een bedrag van € 1,8 miljoen aan de gemeente.

– De gemeente neemt de (her)inrichting van de infrastructuur van de openbare ruimte in het projectgebied Wisseveld voor haar rekening. Hiervoor nemen wij een voorziening op van € 3,9 miljoen.
– In het verleden trof u voor afwikkeling/beëindiging van het project Wisseveld al een voorziening van € 8,125 miljoen. Er moeten echter nog kosten worden gemaakt voor het vervullen van onze publiekrechtelijke rol zodat er (beter) gestuurd kan worden op ontwikkelingen in het gebied,
waaronder woningbouwaantallen per typologie,verdichting,beeldkwaliteit,
kwaliteit van de openbare ruimte etc.
Concreet dient de bestaande voorziening van € 8,125 miljoen daarom te worden verhoogd met € 1,775 miljoen, zodat een voorziening ontstaat van € 9,9 miljoen in totaal.
Hoe verder?
Als u instemt met het onderhandelingsresultaat, wordt een beëindigingovereenkomst uitgewerkt. Ook wordt een nieuwe exploitatieovereenkomst gesloten waarin GBB alle in bezit zijnde gronden gaat ontwikkelen met uitzondering van de hoofdstructuur. De nieuwe overeenkomst voorziet voor ons als gemeente in het voorkomen en wegnemen van bestaande risico’s, als ontwikkelpartner. Tegelijkertijd betekent dit het zeker stellen van een door ons gewenste ontwikkeling in de toekomst en de mogelijkheid om hierin te sturen vanuit onze regierol.

Bron: raadsledennieuwsbrief

Een gedachte over “Akkoord beëindiging samenwerking Wisseveld

 • 3 december 2011 om 10:53
  Permalink

  En de winnaars zijn de zakkenvullers.
  Mooie praatjes vullen in Grave geen gaatjes.
  Wij hebben geen denkers maar doeners nodig.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: